Nina Ranem

koordinator/tariffkonsulent

Litt om Nina

Nina er Tariffkonsulent, avd. Politikk Tariff Analyse, Virke. Saksbehandling og kontakt med medlemsvirksomheter om tariffavtalekrav.

Dette gjør Nina hos Virke

Nina har arbeidsoppgaver som er saksbehandling av tariffavtalekrav som Hovedorganisasjonen Virke mottar fra ulike fagforbund i LO eller YS, mv. Arbeid med status for tariffavtaler ved foretaksendring som fusjon, fisjon, salg (med eller uten videreføring av avtale). Nina jobber også med listeutveksling med forbund og oppsigelser av tariffavtaler ved tariffrevisjon, i Hovedoppgjør.