Nina Ranem

Koordinator/tariffkonsulent

Litt om Nina

Nina jobber som konsulent i avd. Tariff, Tjenesteleveranse.

Dette gjør Nina hos Virke

Nina har arbeidsoppgaver: saksbehandling av tariffavtalekrav for medlemsvirksomheter. Virke mottar avtalekrav fra ulike fagforbund i LO eller YS, Unio el. Arbeid med status for tariffavtaler ved foretaksendring som fusjon, fisjon, virksomhetsoverdragelse. Kontakt med medlemmer, fagforbund og Privat AFP.