Search Results here!

Sidsel Eide Ansvarlig medlemskommunikasjon Virke Handel

Litt om Sidsel

Sidsel er ansvarlig for medlemskommunikasjon i Virke handel, som blant annet omfatter utsendelser av nyhetsbrev og invitasjoner til medlemmene. Hun jobber også med layout og produksjon av Bygg & Handel og Gravferdsnytt. Sidsel har det administrative ansvaret for Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening (TLIF) og for Optikkleverandørenes forening (NOLF).

Dette gjør Sidsel hos Virke

I tillegg til å ha ansvaret for medlemskommunikasjon i Virke handel, jobber Sidsel tett på flere bransjer. Hun er også ofte involvert i marked- og kommunikasjonsarbeidet i Virke. Det gjelder spesielt på det visuelle/grafiske området.

;