Sidsel Eide

ansvarlig medlemskommunikasjon Virke handel

Litt om Sidsel

Sidsel har 14 års erfaring fra bl.a. informasjonsavdelingen i Skanska AS. Hun tilbrakte deretter seks år i Hamburg før hun begynte som administrativ leder i Trelast og byggevarehandelens fellesorganisasjon, som i 2010 gikk inn i Virke.

Dette gjør Sidsel hos Virke

Sidsel er ansvarlig for medlemskommunikasjon i Virke handel. Hun jobber også med layout og produksjon av Bygg & Handel og Gravferdsnytt. Sidsel har det administrative ansvaret for Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening (TLIF) og for Optikkleverandørenes forening (NOLF).