Silje Tenfjord Reitehaug

Seniorkonsulent tariff

Litt om Silje Tenfjord

Silje jobber som konsulent i Tariffavdelingen.

Dette gjør Silje Tenfjord hos Virke

Silje sine arbeidsoppgaver er å registrere og ajourholde avtaleforhold fra A til Å, herunder virksomhetsoverdragelser, fusjoner, fisjoner, konkurs o.l. Tariffavtalekrav fra de ulike fagforbundene i LO, YS og forbund under Parallellhovedavtalen. Dialog med medlemsvirksomheter, motparter og Fellesordningene for AFP. Silje jobber også med listeutveksling med fagforbund i hovedoppgjør, herav også oppfølging av avtaleforhold mellom hovedoppgjørene.