Torstein Kambestad Goyer

Forhandlingssjef/advokat

Litt om Torstein

Torstein er ansatt som en av forhandlingssjefene i Virke, og tilhører enheten for politikk, tariff og analyse.

Dette gjør Torstein hos Virke

Forhandlingssjefene i Virke har ansvaret for å lede tariffoppgjørene for alle Virkes tariffavtaler. De jobber for å forvalte og videreutvikle eksisterende og etablere nye tariffavtaler i tråd med Virkes tariffstrategi. Torstein er advokat. Han vil ha et hovedansvar for kollektiv arbeidsrett og vil i tillegg være ansvarlig for konfliktberedskapen til Virke.