Trond Teisberg

Forhandlingssjef

Litt om Trond

Trond er en av forhandlingssjefene i Virke, og tilhører enheten for politikk, tariff og analyse.

Dette gjør Trond hos Virke

Forhandlingssjefene i Virke har ansvaret for å lede tariffoppgjørene for alle Virkes tariffavtaler. Vi jobber for å forvalte og videreutvikle eksisterende og etablere nye tariffavtaler i tråd med Virkes tariffstrategi. Vår målsetting er modernisering som gjør tariffavtalene brukervennlige verktøy, med større lokalt handlingsrom. Trond har forhandlingslederansvar for bl.a tariffavtalene for apotek, studentsamskipnader, museer og kulturinstitusjoner, samt avtaleverket for produksjon av film og TV-innhold. Trond jobber også med pensjonsspørsmål i tilknytning til tariffavtalene, samt med politikk og analyse av økonomiske rammevilkår for Virkes bransjer