Veronica Grimsrud

Rådgiver

Litt om Veronica

Utdanning: 2013: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Erfaring: 2023 - dd: Rådgiver i Hovedorganisasjonen Virke 2020-2023: Fagleder arbeidslivskriminalitet i Forsvarsbygg 2019-2020: Rådgiver arbeidslivskriminalitet i Bane NOR 2016-2019: Seniorrådgiver i Næringsetaten, Oslo kommune 2014-2016: Skattejurist i Skatteetaten 2013-2014: Namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo

Dette gjør Veronica hos Virke

Veronica arbeider i avdelingen Arbeidsrett SMB i Virke, som består av ti medarbeidere. Hun har erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, ferie, sykefravær, forhandlinger, omorganisering og nedbemanning.