Vilde Ystmark

Rådgiver

Litt om Vilde

Vilde Ystmark er jurist og arbeider i avdelingen Arbeidsrett SMB i Virke. Hun har erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett. Fra studiet har hun spesialisering i arbeidsrett, herunder individuell og kollektiv arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun har særlig kjennskap til reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Dette gjør Vilde hos Virke

Rådgivning innen individuell og kollektiv arbeidsrett, HR og ledelse. Erfaring: 2023 - d.d: Hovedorganisasjonen Virke, rådgiver/jurist 2022 - 2023: Institutt for samfunnsforskning, masteroppgavestipendiat 2022 - 2023: Universitetet i Oslo, medlem av forskergruppen for arbeidsrett 2021 - 2023: KS Advokatene, trainee og kveldssekretær Utdannelse: 2023: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.