Vincent Tsang

Advokat

Litt om Vincent

Vincent er en advokat med bred kompetanse og betydelig erfaring som rådgiver innen immaterialrett, markedsføringsrett, forvaltningsrett, EØS-rett, konstitusjonell rett og kontraktsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring , og har også representert klienter for EFTA-domstolen. Vincent har god innsikt i lovgivningsarbeid og har vært involvert i flere større lovprosjekter innenfor sine fagområder. Blant annet var han en sentral bidragsyter i arbeidet med forretningshemmelighetsloven. Han er en erfaren kurs- og foredragsholder og har gjennom en årrekke vært tilknyttet det juridiske fakultet i Oslo hvor han har holdt forelesninger og kurs i forvaltningsrett, velferdsrett og miljørett. Vincent er medlem av Næringslivets konkurranseutvalg og er en av grunnleggerne av bloggen Immaterialrettstrollet – en blogg om immaterialrett og nærliggende rettsområder. Arbeidserfaring 2022 til d.d. Advokat, Hovedorganisasjonen Virke 2017-2021 Seniorrådgiver/fungerende lovrådgiver, Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet 2011-2017 Advokat/fast advokat, Advokatfirmaet Grette 2008-2010 Dommerfullmektig, Trondheim tingrett 2007-2008 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette Utdannelse 2012 Advokatbevilling 2010 LL.M IP, Munich Intellectual Property Law Center 2006 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Dette gjør Vincent hos Virke

Vincent gir forretningsjuridisk bistand til Virkes medlemmer, med særlig vekt på kontraktsrett, markedsføringsrett, immaterialrett og rettsområder der Virkes medlemmer kommer i kontakt med offentlige myndigheter.