Wenche Risvik

Kundekonsulent

Litt om Wenche

Jeg jobber som økonomikonsulent hos Virke med varierte arbeidsoppgaver innen lønn og regnskap.

Dette gjør Wenche hos Virke

• Leverandørfakturaer • Inn- og utbetalinger bank • Diverse bokføring • Diverse balanseavstemminger • Diverse fakturering • Prosjektopprettelse • Opplæring nyansatte • MVA/avstemming • Lønn inkl. A-melding, avstemming, oppfølging sykepenger Virke Forsikring • Regnskap Handelens Ølsalgsråd • Regnskap Seniorklubben Virke • Regnskap Nordisk Agentråd • Regnskap Import- og Eksportagentenes Forening