Ernst Kåre Dybing

Daglig leder
Pizzabakeren

Ernst har overtatt rollen som ny daglig leder i selskapet siden september 2022 og har mange års kjedeerfaring fra selskapet Butikkutvikling AS. Foredraget skal fokusere på franchisekonseptet til Pizzabakeren og hvilke læringer selskapet har gjort gjennom den kraftige veksten, utfordringene og gode lønnsomheten som kjeden har hatt