Hege Hellvik

Litt om Hege

Hege har master i samfunnsgeografi og er etterutdannet scenarioplanlegger ved University of Oxford). Hun jobber til daglig med analyse- og utviklingsprosjekter i Rambøll Management Consulting, hvor hun benytter scenarioplanlegging aktivt i samskapingsprosesser med sine kunder.

;