Hilde Hus Svanevik

Juridisk rådgiver i arbeidsrett
Arbeidsmiljøsenteret

Litt om Hilde Hus

Hilde er jurist med spesialisering i arbeidsrett. Hun har solid erfaring innenfor ledelse, organisasjonsutvikling, rådgivning og kursvirksomhet for verneombud, hovedverneombud, ledere, AMUR representanter og fagforeringer. Hun er sertifisert i team- og personprofilverktøy, samt i organisasjonskartlegging. I tillegg til juridisk rådgivning foretar hun fakta undersøkelser, en metode som virksomheten kan velge å ta i bruk når konkrete saker om mobbing og trakassering foreligger og andre konfliktløsningsmetoder ikke har fungert eller ikke anses som egnet. Hun arbeider også som Coach for ledere som ønsker det.