Kari Witsø

Seniorkonsulent
Arbeidsmiljøsenteret

Kari er HMS Verneingeniør og sivilagronom. Hun har solid erfaring innen systematisk HMS-arbeid, utvikling av HMS-systemer og hun bistår virksomheter i risikovurderingsprosesser. Hun har solid erfaring innen organisatorisk, fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljøarbeid. Kari er en svært erfaren konsulent som har mer enn 20 års erfaring med HMS-arbeid og har jobbet i team med bedriftshelsetjeneste i 10 år. Hun er fagansvarlig for HMS-rådgiverskolen og driver med opplæring av både verneombud, hovedverneombud, ledere, arbeidsmiljøutvalg og leder nettverksgrupper for hovedverneombud.