Sigrid Engen

Daglig leder
Arbeidsmiljøsenteret

Litt om Sigrid

Sigrid er fysioterapeut og med videreutdanning innen coaching, veiledning og kognitiv terapi. Hun har jobbet innen fagfeltet HMS og bedriftshelsetjeneste i 20 år med alt fra skolering av verneombud, ledere, AMU representanter og tillitsvalgte i arbeidsmiljøarbeid. Hun veileder innen psykososiale, organisatoriske og ergonomisk forhold. Hun holder også kurs i trusler og vold på arbeidsplassen.