Utfylling av årsoppgaven

Opplysningene om lønn brukes til å beregne medlemskontingenten til Virke. Lønnsutbetaling foregående år er grunnlaget for kontingenten i år. Kontingenten skal være samlet for alle selskaper og filialer hvor dere har vesentlig eierinteresser.

Lønnskostnad

Lønnskostnadene fremgår av virksomhetens a-meldingskjema til kommunekassereren. Beløpet som skal oppgis er: Grunnlag arbeidsgiveravgift.

Lønn til daglig leder eller eier skal medregnes. For ansvarlig firma settes eiers lønn lik den høyeste utbetalte arbeidslønn.

Årsverk

Med årsverk menes summen av antall årsverk utført av lønnstakere som har en ansettelseskontrakt. Dersom foretaket har deltidsansatte vil antall årsverk være lavere enn antall ansatte.

Kontakt

Har du spørsmål til årsoppgaven, kontakt