Per Engeland

Leder Arbeidsrett/advokat

Per H. Engeland leder Virke Arbeidsrett, som består av 15 advokater og 1 advokatassistent. Han har betydelig erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, forhandling og tvisteløsning, omorganisering og nedbemanning, tarifftvister.
Epost
Mobiltelefon
472 42 040

Rettsområder:
Individuell og kollektiv arbeidsrett

Erfaring:
2006 - dd.      Advokat/leder, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsrett
2002 - 2005, Rådgiver og advokat, Hovedorganisasjonen Virke
1991 - 2002, Førstekonsulent, rådgiver og fung. underdirektør i Justisdepartementet

Utdannelse:
2007: Autorisert advokatmekler, JUS og Advokatforeningen
2005: Advokatbevilling
1991: Cand. jur., Universitetet i Oslo

Annet:
Styremedlem, Fellestiltakene Virke-LO
Fast medlem i Tvisteløsningsnemnda

Ansatte i samme avdeling