Virke.no

Lars Hogne Kaldestad

Bedriftsrådgiver

Jobber med rådgivning om hensiktsmessige samarbeidsformer ute i virksomhetene. Utvikler og gjennomfører tilpassede kurs og seminar som fremmer samarbeid og bedriftsutvikling.
Epost
Direktetelefon
920 61 084
Mobiltelefon
920 61 084

Ansatte i samme avdeling