Personvernerklæring for Hovedorganisasjonen Virke

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er på vegne av Hovedorganisasjonen Virke behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer, abonnenter og kunder:

Navn, tittel/rolle, adresse, telefonnummer, e-postadresser, kjønn, medlemsaktiviteter og medlemskommunikasjon.

I tillegg vil vi behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av den enkelte avtale eller tjeneste, se under.

Formål med behandlingen

Hovedorganisasjonen Virke behandler personopplysninger til følgende formål:

1. Gjennomføring av avtale om medlemskap i Virke
Dersom virksomheten din er medlem av Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen om medlemskap. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

2. Gjennomføring av abonnementsavtale med Virke
Dersom du eller virksomheten din abonnerer på Arbeidsgiverguiden, StyreNorge eller andre tjenester fra Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

3. Gjennomføring av avtale om deltakelse på kurs eller nettverk i regi av Virke
Dersom du er påmeldt til kurs eller nettverk i regi av Virke, benytter vi personopplysninger om deg i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kurset eller nettverket du er påmeldt. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet ditt samtykke til dette.

4. Gjennomføring av avtale om kjøp av produkter fra Virke
Dersom du eller virksomheten din har kjøpt håndbøker, HMS-bibliotek eller andre produkter fra Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kjøpsavtalen. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

5. Gjennomføring av avtale om kjøp av tjenester fra Virke
Dersom din virksomhet har kjøpt juridiske-, konsulent- eller andre tjenester fra Virke, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

6. Del/tips-tjenesten
Noen artikler på Virkes hjemmeside har del/tips-funksjoner som kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om deling logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å dele innholdet hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes fornuftig. Dersom du benytter deg av tips-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre, uten noen form for lagring.

7. Kommentarer
For å kunne kommentere artikler eller blogger på Virkes nettsider, må man legge inn sitt navn i tilknytning til kommentaren. Navnet vil bli publisert med kommentaren, og lagret i Virkes publiseringsverktøy (CMS-system). Vi vil ikke bruke navnet og kommentaren til andre formål.

Grunnlaget for behandlingen

Personopplysningene nevnt ovenfor benyttes for å oppfylle ovennevnte avtaler med Virke. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (1) (b). Virke har også en berettiget interesse i å behandle kontaktinformasjon om ansatte i medlemsvirksomheter med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 (1) (f).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud fra Virke via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Virke benytter Googles Customer Match-tjeneste. Bruken av denne tjenesten innebærer at Virke laster opp sine kundelister til Google, som deretter foretar en automatisk «matching» av kundelisten med listen over Googles egne brukere. Brukere av Google som også er kunder av Virke får deretter presentert annonser fra Virke i forbindelse med Google-søk, på YouTube eller i Gmail. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (f). Du kan når som helst protestere på bruken av denne tjenesten i medhold av personvernforordningen artikkel 21. I så fall vil Virke fjerne dine personopplysninger fra kundelisten som benyttes til denne tjenesten.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre representanter i forbindelse med innmelding i Virke eller kjøp av produkter/tjenester fra Virke.

I tillegg lagrer vi kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, det vil si opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.

Nettstedet virke.no er bygd på publiseringsløsningen Episerver CMS. Systemet setter ulike informasjonskapsler for å styre hvordan innhold vises, og for å holde rede på de ulike besøkende.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dersom du ikke vil at dine data skal registreres med dette verktøyet, kan du laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Vi samler informasjonskapsler til Facebook og LinkedIn. Denne informasjonen gjør at vi kan opprette målrettede annonser mot tidligere besøkende på virke.no. Du kan lese om hvordan du deaktiverer disse for Facebook her, og for LinkedIn her

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at den blokkerer informasjonskapsler fra virke.no. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Dersom virksomheten din er medlem av Virke, har din virksomhet i henhold til medlemsavtalen rett til en rekke medlemsfordeler fra våre fordelsleverandører. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter medlemsavtalen utleveres derfor nødvendige personopplysninger til disse leverandørene. Les mer om våre fordelsleverandører.

For øvrig vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.

Verified
Når web-dokumentene i Arbeidsgiverguiden og Styres er ferdig utfylt og skal sendes til signering, bruker vi tjenesten Verified for å hjelpe oss med signeringsprosessen. Verified lagrer dokumentene på sine servere, mens Lexolve får en referansekode til hvert dokument samt at vi lagrer epost-adressene til de som skal signere. Personopplysningsvilkårene til Verified vil gjelde for all informasjonen de lagrer. De kan du finne her

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge din virksomhet er medlem av Virke, eller så lenge du eller din virksomhet er kunde av Virke. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Det er innført en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Intility AS er vår IT-leverandør. Deres behandling av Virkes personopplysninger er regulert i en databehandleravtale.

All trafikk til og fra Exchange Online er kryptert. For å beskytte selve meldingen og eventuelle vedlegg må det installeres sertifikat for dette i e-post klienten i begge ender. Vedlegg kan krypteres (passordbeskyttelse) i den applikasjonen de er skrevet.

Vi gjør oppmerksom på at elektronisk kommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig vil det gjøres sikringstiltak, herunder kryptering og sladding for å hindre uautorisert innsyn i slik informasjon.

Personvernombud

Personvernombud for Hovedorganisasjonen Virke er advokat Thomas Flo Haugaard, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: personvern@virke.no
Hovedorganisasjonen Virke
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

For henvendelser som gjelder advokat- eller konsulentoppdrag, ber vi om at saksansvarlig advokat/konsulent kontaktes direkte.