Agentrett og distribusjon

Agent- og distribusjonsrett handler kort fortalt om hvordan en virksomhet leverer produkter til sine kunder.

Rollene i en distribusjonskjede er typisk produsent, importør, distributør, grossist og detaljist/forhandler, hvor sistnevnte er den som til slutt selger produktene til forbrukerne.

Ofte kan det være behov for en mellommann i en slik distribusjonskjede, som kan bistå ett eller flere forestående ledd med å få produktene raskt og effektivt ut til kundene, og generelt sørge for personlig tilstedeværelse, markedsføring og oppfølging i det aktuelle markedet.

En slik mellommann, altså en agent, opptrer kun på vegne av en annen, typisk omtalt som "prinsipalen" eller "hovedmannen". Når man først har status som agent, har man visse rettigheter i henhold til agenturloven, i tillegg til internasjonal beskyttelse gjennom EUs agentdirektiv.

Når er det behov for agenter?

Bruk av agenter er ofte til stor nytte for utenlandske produsenter eller eksportører som ønsker å markedsføre og selge produkter i Norge (eller andre land), uten særlig kjennskap til de nasjonale, regionale eller lokale forholdene i landet. Særlig innen kles- og skobransjen finnes det en rekke eksempler på utenlandske merkevarer som har bygget seg opp i Norge takket være én eller flere agenters solide innsats over mange år. 

Dyktige agenter kan dermed bli et uvurderlig verktøy for å ta markedsandeler og bygge renommé i nye geografiske markeder, uten at produsenten selv trenger å være fysisk til stede.

Er jeg en agent?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om du reelt sett er en agent eller ikke. Dette kommer nemlig an på i hvilken grad du påtar deg økonomisk eller kommersiell risiko i det aktuelle avtaleforholdet.

Dersom du ikke påtar deg noen økonomisk eller kommersiell risiko, eller kun påtar deg slik risiko i ubetydelig grad, vil avtalen være å anse som en reell agentavtale. En reell agentavtale har følgende kjennetegn:

 • Agenten har ikke eiendomsretten til avtaleproduktene
 • Agenten leverer ikke avtaleproduktene selv
 • Agenten dekker ikke noe av transport­kostnadene selv
 • Agenten lagrer ikke avtaleproduktene for egen regning og risiko
 • Agenten har ikke noe produktansvar for avtaleproduktene
 • Agenten påtar seg ikke ansvaret for kundenes kontraktsbrudd
 • Agenten er ikke forpliktet til å investere i markedstiltak
 • Agenten er ikke forpliktet til å gjøre markedsspesifikke investeringer i utstyr, lokaler, opplæring mv. på egen regning og risiko
 • Agenten er ikke forpliktet til å gjøre andre markedsspesifikke aktiviteter på egen regning og risiko

Dersom ett eller flere av kjennetegnene ovenfor ikke passer for "agentavtalen" din, kan du med andre ord ha inngått en avtale som reelt sett ikke er en agentavtale, selv om den har tittelen "agentavtale" eller lignende.

Ofte stilte spørsmål om agentrett

 • Hvilke rettigheter har jeg som agent?

 • Hva er en hovedmann/prinsipal?

 • Må jeg ha en skriftlig agentavtale?

 • Når har jeg krav på avgangsvederlag?

Rådgivningstelefonen

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Ring oss på 22 54 17 00 

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Kontakt