Search Results here!

Agentrett og distribusjon

Agent- og distribusjonsrett handler kort fortalt om hvordan en virksomhet leverer produkter til sine kunder. Rollene i en distribusjonskjede er typisk produsent, importør, distributør, grossist og detaljist/forhandler, hvor sistnevnte er den som til slutt selger produktene til forbrukerne.

Ofte kan det være behov for en mellommann i en slik distribusjonskjede, som kan bistå ett eller flere forestående ledd med å få produktene raskt og effektivt ut til kundene, og generelt sørge for personlig tilstedeværelse, markedsføring og oppfølging i det aktuelle markedet.

En slik mellommann, altså en agent, opptrer kun på vegne av en annen, typisk omtalt som "prinsipalen" eller "hovedmannen". Når man først har status som agent, har man visse rettigheter i henhold til agenturloven, i tillegg til internasjonal beskyttelse gjennom EUs agentdirektiv.

Bruk av agenter er ofte til stor nytte for utenlandske produsenter eller eksportører som ønsker å markedsføre og selge produkter i Norge (eller andre land), uten særlig kjennskap til de nasjonale, regionale eller lokale forholdene i landet. Særlig innen kles- og skobransjen finnes det en rekke eksempler på utenlandske merkevarer som har bygget seg opp i Norge takket være én eller flere agenters solide innsats over mange år. Dyktige agenter kan dermed bli et uvurderlig verktøy for å ta markedsandeler og bygge renommé i nye geografiske markeder, uten at produsenten selv trenger å være fysisk til stede.

Agentrådet er en del av Virke, og våre advokater bistår agenter og distributører innenfor en rekke ulike bransjer.

Ofte stilte spørsmål om agentrett

  • Hvilke rettigheter har jeg som agent?

  • Hva er en hovedmann/prinsipal?

  • Må jeg ha en skriftlig agentavtale?

  • Når har jeg krav på avgangsvederlag?

  • Er jeg en agent?

Rådgivningstelefonen

  • Vi gir råd og svarer på spørsmål innen arbeidsrett, HR/personal, ledelse, HMS og tariff. 
  • Innen forretningsjuss tilbyr vi inntil 30 minutter rådgivning. Dersom du har behov for mer hjelp, kan du avtale dette mot egenbetaling.

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Ring oss på 22 54 17 00

  • For rådgivning innen arbeidsrett, tast 1 og 1. 
  • For rådgivning innen forretningsjuridiske områder, tast 1 og 2.

Er du medlem kan du sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Kontakt