Kontakt mellom innkjøper og tilbyder

Det kan være utstrakt kontakt mellom tilbyder og oppdragsgiver i forkant av et innkjøp. Men informasjonsflyten kan ikke føre til at noen oppdragsgivere får en urimelig konkurransefordel.

Det er ingenting i veien for at en tilbyder uoppfordret kontakter en kommune for å selge en ny og revolusjonerende dings kommunen neppe vil kunne klare seg uten.

Det er heller intet til hinder for det motsatte - at kommunen forespør en eller flere potensielle leverandører om de kan levere en ny og innovativ duppeditt kommunen føler den trenger. 

Reglene om hvilken kontakt det kan være mellom tilbyder og oppdragsgiver i forkant av et innkjøp finnes i 

Reglene fastslår at oppdragsgiver både kan foreta markedsundersøkelser og søke råd hos leverandører i forkant av et innkjøp.

Oppdragsgiver står fritt til å bestemme hvordan den vil søke slike råd, enten det er gjennom særmøter med enkeltvise leverandører eller gjennom åpne tilbyderkonferanser. Oppdragsgiver står også fritt til motta råd fra leverandører, også der rådene kommer uoppfordret. 

Regler om deling av informasjon

Oppdragsgivere som søker eller mottar råd i forkant av et kjøp må imidlertid sørge for at ingen leverandører oppnår en urimelig konkurransefordel gjennom å ha gitt råd, for eksempel ved at kravspesifikasjonen utformes på en fordelaktig måte, eller ved at leverandøren får tilgang på mer informasjon enn andre tilbydere.

For å unngå dette kan oppdragsgiver normalt sørge for å dele all informasjon som er utvekslet i dialog med leverandøren og eventuelt sette tidsfrister for å levere tilbud som er lange nok til å utjevne eventuelle tidsmessige fordeler. 

En konsekvens av at oppdragsgiver må utjevne konkurransefordeler, er at oppdragsgiver må dele potensielt konfidensiell informasjon en leverandør har gitt fra seg i forbindelse med tidlig kontakt. Leverandører som søker salg av nye produkter mot det offentlige bør være særlig oppmerksom på dette. 

Etter at konkurransen er utlyst

Etter at en konkurranse er utlyst, bør det ikke være annen kontakt mellom tilbyder og oppdragsgiver enn det konkurransegrunnlaget åpner for (avklarende spørsmål, eventuelle forhandlingsmøter) gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet.