Pensjon

Som arbeidsgiver er man pålagt å ha en kollektiv tjenestepensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pensjonsalderen i Norge varierer mellom 62 og 75 år.

 • De forskjellige pensjonsordningene

  Som arbedsgiver bestemmer du hvilken pensjonsordning du vil tilby dine ansatte. Det finnes fire typer pensjonsordninger: 

  • Innskuddsbasert pensjonsordning
  • Ytelsesbasert pensjonsordning
  • Hybridpensjon
  • Avtalefestet pensjon
 • Kan du endre pensjonsordningen?

  Dersom din virksomhet er bundet av en tariffavtale som sier noe om pensjonsordningen, må du følge denne. Pensjonsbetingelsene er også en del av den samlede lønnspakken arbeidsgiveren er tilbudt. Dersom det i avtalen er bestemt at man ikke har adgang til å endre pensjonsordning, kan det også hende at du må beholde den som den er.

  Dersom ikke annet er avtalt, kan du altså endre pensjonsordning uten at de ansatte kan motsette seg det. Du kan imidlertid ikke endre hva som helst - du kan ikke gi ansatte dårligere betingelser enn det loven krever. 

 • Pensjon og alder

  Pensjonsalderen i Norge er i dag mellom 62 og 75 etter at omleggingen av folketrygden ga mer fleksible regler.

  De som vil være i arbeid lenger, kan i prinsippet jobbe fram til fylte 72 år. Samtidig har mange bedrifter egne bedriftsinterne aldersgrenser, som kan settes helt ned til fylte 70 år. 

  Retten til redusert arbeidstid fra 62 år

  Når en ansatt har fylt 62 år, har hun rett til redusert arbeidstid. Arbeidstakere som reduserer arbeidstiden etter denne bestemmelsen, får ikke redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosenten som reduseres. Lønnen vil derimot bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen.

  Det er en forutsetning at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

  Loven setter ingen grenser for hvor mye arbeidstiden kan reduseres, eller hvordan reduksjonen skal organiseres. 

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID.

Gå til Pensjon og forsikring i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.