Pensjon

Som arbeidsgiver er man pålagt å ha en kollektiv tjenestepensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pensjonsalderen i Norge varierer mellom 62 og 75 år.

Forsikring og pensjon

 • Hvordan forholde seg til forsikring og pensjon når det oppstår ekstraordinære tilfeller knyttet til koronaviruset?

  For spørsmål om forsikring og pensjon henviser vi til Virke Forsikrings koronasamleside.

 • De forskjellige pensjonsordningene

  Som arbedsgiver bestemmer du hvilken pensjonsordning du vil tilby dine ansatte. Det finnes fire typer pensjonsordninger: 

  • Innskuddsbasert pensjonsordning
  • Ytelsesbasert pensjonsordning
  • Hybridpensjon
  • Avtalefestet pensjon
 • Kan du endre pensjonsordningen?

  Dersom din virksomhet er bundet av en tariffavtale som sier noe om pensjonsordningen, må du følge denne. Pensjonsbetingelsene er også en del av den samlede lønnspakken arbeidsgiveren er tilbudt. Dersom det i avtalen er bestemt at man ikke har adgang til å endre pensjonsordning, kan det også hende at du må beholde den som den er.

  Dersom ikke annet er avtalt, kan du altså endre pensjonsordning uten at de ansatte kan motsette seg det. Du kan imidlertid ikke endre hva som helst - du kan ikke gi ansatte dårligere betingelser enn det loven krever. 

 • Pensjon og alder

  Pensjonsalderen i Norge er i dag mellom 62 og 75 etter at omleggingen av folketrygden ga mer fleksible regler.

  De som vil være i arbeid lenger, kan i prinsippet jobbe fram til fylte 72 år. Samtidig har mange bedrifter egne bedriftsinterne aldersgrenser, som kan settes helt ned til fylte 70 år. 

  Retten til redusert arbeidstid fra 62 år

  Når en ansatt har fylt 62 år, har hun rett til redusert arbeidstid. Arbeidstakere som reduserer arbeidstiden etter denne bestemmelsen, får ikke redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosenten som reduseres. Lønnen vil derimot bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen.

  Det er en forutsetning at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

  Loven setter ingen grenser for hvor mye arbeidstiden kan reduseres, eller hvordan reduksjonen skal organiseres. 

Rådgivningstelefonen

Ring oss på 22 54 17 00

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Mer om rådgivningstelefonen

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene