Pensjon

Som arbeidsgiver er man pålagt å ha en kollektiv tjenestepensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pensjonsalderen i Norge varierer mellom 62 og 75 år.

 • De forskjellige pensjonsordningene

  Som arbedsgiver bestemmer du hvilken pensjonsordning du vil tilby dine ansatte. Det finnes fire typer pensjonsordninger: 

  • Innskuddsbasert pensjonsordning
  • Ytelsesbasert pensjonsordning
  • Hybridpensjon
  • Avtalefestet pensjon
 • Kan du endre pensjonsordningen?

  Dersom din virksomhet er bundet av en tariffavtale som sier noe om pensjonsordningen, må du følge denne. Pensjonsbetingelsene er også en del av den samlede lønnspakken arbeidsgiveren er tilbudt. Dersom det i avtalen er bestemt at man ikke har adgang til å endre pensjonsordning, kan det også hende at du må beholde den som den er.

  Dersom ikke annet er avtalt, kan du altså endre pensjonsordning uten at de ansatte kan motsette seg det. Du kan imidlertid ikke endre hva som helst - du kan ikke gi ansatte dårligere betingelser enn det loven krever. 

 • Pensjon og alder

  Pensjonsalderen i Norge er i dag mellom 62 og 75 etter at omleggingen av folketrygden ga mer fleksible regler.

  De som vil være i arbeid lenger, kan i prinsippet jobbe fram til fylte 72 år. Samtidig har mange bedrifter egne bedriftsinterne aldersgrenser, som kan settes helt ned til fylte 70 år. 

  Retten til redusert arbeidstid fra 62 år

  Når en ansatt har fylt 62 år, har hun rett til redusert arbeidstid. Arbeidstakere som reduserer arbeidstiden etter denne bestemmelsen, får ikke redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosenten som reduseres. Lønnen vil derimot bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen.

  Det er en forutsetning at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

  Loven setter ingen grenser for hvor mye arbeidstiden kan reduseres, eller hvordan reduksjonen skal organiseres. 

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om pensjon?

Hvordan er egentlig pensjonssystemet i Norge bygget opp? Er det sånn at ansatte må slutte når de fyller 67 år? Hvor fri er arbeidsgiver til å fastsette en øvre aldersgrense i sin virksomhet? Hvilke forventninger pålegger egentlig loven arbeidsgiver? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden.

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Har du arbeidsgiverguiden, har du tilgang på nyttige maler

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID.

Gå til Pensjon og forsikring i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene