Ansatterepresentasjon i styret

Ansatte i selskaper er gitt rettigheter til å velge styremedlemmer og observatører til styret. I hvilke tilfeller dette gjelder og omfanget av rettighetene, er betinget av at selskapet har et visst antall ansatte og om selskapet har bedriftsforsamling.

Reglene om rett til styrerepresentasjon finner man i aksjeloven, allmennaksjeloven og i representasjonsforskriften. I tillegg kan regler om dette være inntatt i tariffavtalene.

Når har ansatte krav på styrerepresentasjon?

Når et selskap med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør​ med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

I selskaper med mer enn 50 ansatte uten bedriftsforsamling, kan de ansatte kreve å få velge inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer blant de ansatte.

I ovennevnte selskaper er det gitt en rett til å fremsette krav om ansatterepresentasjon. Fremmes ikke slikt krav vil det ikke være ansattrepresentanter i styret.

Når et selskap har flere enn 200 ansatte, og det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, er det pålagt å etablere ansatterepresentasjon i styret. Det skal da i tillegg til den representasjonen som gjelder for selskaper med mer enn 50 ansatte, velges ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer.

Ved konsernforhold og foretaksgrupper er det gitt egne regler om de ansattes representasjon i styret.

Hvordan beregnes antall ansatte?

Ved beregningen av antall ansatte medregnes både fulltids og deltidsansatte. En person er deltidsansatt når vedkommende arbeider mindre enn 50 % stilling, og telles da som en halv ansatt ved beregningen av antall ansatte.

Ved at det ikke oppstilles noe krav til ansettelsesbrøk, omfattes også sesongarbeidere og permitterte. Videre omfattes sykemeldte, mens ferievikarer normalt faller utenfor. Personer med oppdragsavtaler og andre løsere tilknytningsformer må avgrenses slik at de ikke anses som ansatte.

Noen virksomheter kan oppleve store svingninger i antall ansatte. Du kan avtale tidsbegrensede unntak fra reglene om ansattes representasjon. Om selskapet for eksempel skal fusjonere innen kort tid, kan det være ønskelig og praktisk å utvide sittende ansattrepresentanters funksjonstid.

Har ansattrepresentanter samme ansvar og oppgaver som øvrige styremedlemmer?

Ansattrepresentant i styret har samme rettigheter og forpliktelser som de øvrige styremedlemmene. De kan følgelig bli holdt ansvarlig for tap kreditorer eller andre lider, på lik linje med andre styremedlemmer.

Har ansattrepresentanter samme ansvar som øvrige styremedlemmer?

Ansatterepresentanten i styret har samme rettigheter og forpliktelser som de øvrige styremedlemmene. De kan følgelig bli holdt ansvarlig for tap kreditorer eller andre lider, på lik linje med andre styremedlemmer.

Ansattrepresentanten vil kunne oppleve konflikt mellom hva som er best for selskapet og hva som er best for de ansatte. Ansattrepresentanten skal stemme ut fra hva som er best for selskapet og ikke hva som er best for de ansatte.

Som styremedlemmer skal de stemme for det de personlig mener er best for selskapet basert på sine erfaringer fra innsiden av virksomheten. Dette er verdifull kunnskap for styret.

Ofte stilte spørsmål - valg av representant

  • Hvilke krav stilles til de ansatte som velges?

  • Hvordan skal valget gjennomføres?

Fant du ikke det du lette etter?

Er du medlem kan du ta kontakt med våre jurister for personlig rådgivning. Innenfor forretningsjuss tilbyr vi inntil 30 minutter rådgivning, og har du har behov for ytterligere bistand, kan du avtale dette mot en eventuell egenbetaling.

Rådgivningstelefonen