Ordliste for byggenæringen

Byggenæringen preges av stadig nye begreper og betegnelser. Mye er relatert til fremtidsrettede byggemetoder og energi- og miljørelaterte utfordringer. Her gjør vi et hederlig forsøk på å foreta en gjennomgang av noe av det som er relevant for byggevarehandel. Det kan være greit å være på «bølgelengde» med noe av det som preger den byggtekniske utviklingen.

Ord og forkortelser

  • BIM

  • BREEAM

  • LEED

  • LCC

  • BuildingSMART

  • FDV

  • Energimerkeordningen

  • Passivhus

  • Nullenergihus

  • Plusshus