Ansvars- og kriminalitetsforsikring

Lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Ansvarsforsikring

  En vanlig ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

  Les mer om ansvarsforsikring her. 

 • Formuesskadeforsikring

  Formuesskadeforsikring (Profesjonsansvarsforsikring) beskytter dersom virksomheten holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson påføres.

  Les mer om formuesskadeforsikring her.

 • Kriminalitetsforsikring

  Forsikringen dekker tap som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

  Les mer om kriminalitetsforsikring her. 

 • Styreansvarsforsikring

  Styremedlemmer risikerer å hefte med hele sin personlige formue.

  Her kan du lese om vår styreansvarsforsikring.