Ulf Andersen

Statistikksjef
NAV

Ulf er statistikksjef i NAV, med ansvar for alt etaten produserer og publiserer av offisiell og offentlig statistikk. Han er også en mye brukt foredragsholder, og er talsperson for NAV i media.