Rethink | Restart | Retail

Banner Handelskonferansen

Kampen om fremtidens kunde er i gang! Når alt snus på hodet av nye digitale løsninger, robotifisering og disruptive aktører, må du holde hodet kaldt. Den virtuelle verden smelter sammen med den fysiske, og utfordrer alt man trodde man visste om handel og kundeatferd. Er du klar for en restart av din retailvirksomhet?