10 tips for håndtering av trakassering på arbeidsplassen

Publisert:

Mann har hånden på en kvinnes skulder

Hvordan kan du best forebygge at trakassering skjer i din virksomhet? Og hva gjør du hvis ansatte melder fra om trakassering? Her er 10 tips for å håndtere dette.

Virke ønsker å gjøre deg som arbeidsgiver i stand til å forebygge og hindre trakassering på din arbeidsplass. Nedenfor gir vi en oversikt over hva trakassering er, hvilken plikt du har til å forebygge, og hvordan du best håndterer det hvis det likevel skjer.

Seksuell trakassering er forbudt

Likestillingsloven oppstiller et klart forbud mot seksuell trakassering, og i loven er seksuell trakassering definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes». Dette kan være alt fra kommentarer, fysisk berøring til tilfeller som vil kategoriseres som voldtekt etter straffeloven.

Det er ikke et krav om at noen har ment å trakassere for å rammes av forbudet. Det er tilstrekkelig at det «oppleves» som krenkende og plagsomt for den det rammer, jf. definisjonen over. Videre er det ikke et krav om at trakasseringen har skjedd gjentatte ganger – ett tilfelle er nok. Til slutt vil vi understreke at det ofte vil være en ubalanse i maktforholdet i trakasseringssaker, jf. sakene fra filmmiljøet i Hollywood, men forbudet vil også ramme en kollega som trakasserer en annen kollega.

Arbeidsgiver plikter å forbygge seksuell trakassering

Forbudet mot seksuell trakassering innebærer at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering på alle norske arbeidsplasser. I forlengelsen av dette har arbeidsgivere en lovpålagt plikt til å forebygge seksuell trakassering, jf. likestillingsloven § 25. Arbeidsgivers plikt til å forebygge trakassering på arbeidsplassen vil også være omfattet av kravene til systematisk HMS-arbeid i arbeidsmiljøloven § 3-1 og § 4-1.

Hva gjør du som arbeidstaker dersom du blir trakassert

Dersom det er en kollega som har trakassert deg, anbefaler vi å ta du tar det direkte opp med vedkommende. Dersom du møter liten forståelse råder vi deg til å ta saken videre i henhold til de rutinene virksomheten har utarbeidet. Typisk vil dette være at man melder fra til nærmeste leder, tillitsvalgte eller verneombud. Dersom det er din nærmeste leder som trakasserer deg, bør du si ifra til øverste leder eventuelt styret i mindre virksomheter.

Ti tips til arbeidsgiver

Det er viktig å både forebygge, agere ved informasjon om trakassering, og også sette inn tiltak i tiden etter en trakasseringssak.

 1. FOREBYGGING: Skap en forståelse av hva trakassering er
 2. Gjør det tydelig at det er null- toleranse for trakassering på din arbeidsplass
 3. Lag retningslinjer/kjøreregler i samarbeid med de ansatte
 4. VED INFORMASJON OM TRAKASSERING: Plikten til å hindre seksuell trakassering innebærer å ta informasjon om trakassering på alvor og følge opp saker. Den største feilen du som arbeidsgiver kan gjøre er å ikke ta tak i problemet
 5. Der du har fått informasjon om trakassering er det viktig at fakta undersøkes
 6. Saksbehandlingen skal dokumenteres
 7. TIDEN ETTER EN TRAKASSERINGSSAK: Hold tett kontakt med de involverte i prosessen og unngå å kalle inn til felles møter med de berørte. Det er viktig å sikre at personsensitive opplysninger undergis konfidensiell behandling
 8. Den som sier ifra om trakassering skal raskt få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet. Straffbare forhold meldes til politiet
 9. Arbeidsgiver har ansvaret for at den som har sagt ifra om trakasseringen ikke møtes med negative reaksjoner, verken fra ledere eller medarbeidere
 10. I etterkant av en trakasseringssak er det ofte nødvendig å arbeide med arbeidsmiljøet i de deler av virksomheten som er berørt. Dette vil bidra til å forstå årsaker og hindre gjentakelse

Behov for bistand? 

 • Dersom du er i tvil i en trakasseringssak ta kontakt med våre rådgivere på 22 54 17 00 eller
 • Virke deltar i trepartssamarbeidet for bransjeprogrammet for uteliv. Som del av dette programmet samarbeider partene i arbeidslivet med Arbeidstilsynet og Likestillingsombudet om et prosjekt med formål om å forebygge og hindre seksuell trakassering
 • I tillegg er det iverksatt tiltak rundt dette på andre bransjeområder