Har alderspensjonister over 70 år rett på sykepenger når de tar ut alderspensjon etter ny pensjonsordning

Svar:

Personer over 70 år som fortsatt er yrkesaktive har ingen sykepengerett verken fra arbeidsgiver eller NAV.

Emneord

  1. Pensjon
  2. Forsikring
  3. Sykefravær