Kan et selskap med 20 ansatte ha en ansattrepresentant i styret?

Svar:

Ja. De har ingen rett til slikt verv, men må gjerne ha det, om eierne ønsker eller aksepterer et slikt verv.

Emneord

  1. Ansattrepresentant