Nye rutiner som følge av endringer i dødsårsaksregisterforskriften

Det følger av endringer i dødsårsaksregisterforskriften fra 1. oktober 2019 at dødsfall nå registreres av Folkeregisteret i de tilfellene legeerklæringer sendes elektronisk. I disse tilfellene vil ikke domstolene lenger ha tilgang til legeerklæringene.

Dette innebærer en endring i rutinene i situasjoner der domstolene tidligere videresendte legeerklæringer til politiet eller ambassader. Rutineendringene gjelder uavhengig av om domstolen har mottatt legeerklæringen eller ikke.

Endringene gjelder følgende situasjoner:

Politiet skal ha tilgang til legeerklæringen når avdøde skal kremeres

  • Ny rutine: Dersom politiet ønsker innsyn i legeerklæringen, henvises de til Folkehelseinstituttet som vurderer om innsyn kan gis.

Politiet skal ha tilgang til legeerklæringen når avdøde skal transporteres ut av Norge

  • Ny rutine: Begravelsesbyrået henvender seg til legen på dødsstedet for å få utskrift av legeerklæring med dødsårsak.

Utenlandske ambassader skal ha tilgang til legeerklæringen der avdøde var utenlandsk statsborger. Retten skal fortsatt sende melding om fremmed statsborgers dødsfall (mal 5303).

  • Ny rutine: Legeerklæringen vedlegges ikke. Det må i brevet opplyses om at ved behov for utskrift av legeerklæringen må ambassaden/pårørende selv henvende seg til:

Folkehelseinstituttet v/dødsårsaksregisteret,
Postboks 973 Sentrum
5808 Bergen.
Telefon: +47 2207 7000.

Når domstolene mottar en legeerklæringer på papir for registrering av dødsfall, skal erklæringen deretter sendes til:

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret
Postboks 973 Sentrum
5808 Bergen

Kontakt