Gravferd fagkurs trinn 2 del 2

Oppmøte Virke

Mandag

  • : Registrering

  • : Hvordan veilede om valg av seremoniform ved Jarle Skjennum, Jølstad

  • : Lunsj

  • : Etikk i gravferdskonsulentens hverdag ved Lars Ursin

  • Middag

Tirsdag

  • : Den gode samtalen ved Per Anders Nordengen

  • : Lunsj

  • : Byråbesøk - Buskerud Begravelsesbyrå AS

Onsdag

  • : Demens og gravferd ved Peter Bekkhus-Wetterberg

  • : Lunsj, evaluering og avslutning