Flyr er konkurs: Hva må du gjøre som reisearrangør eller reisebyrå?

Flyr lyktes ikke med ny finansieringsplan og styret har tirsdag kveld konkludert med at det dessverre ikke finnes alternativer for videre drift. Her er et par råd til medlemmene.

Pakkereisearrangørens ansvar

Der flybilletten med Flyr er en del av pakkereise

Hvis flybilletten er en del av pakke, dvs. kjøp samtidig med hotell, leiebil, cruise mv. plikter pakkereisearrangøren etter pakkereiselovens § 28 å finne alternativ transport til reisemålet (selv om denne kan koste ham mer enn den kansellerte flygning med Flyr). Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende ev. gis et passende prisavslag. Kunden må i disse tilfellene finne seg i visse tidsforskyvninger i denne forbindelse før han/hun eventuelt kan avvise de foreslåtte alternative reisetjenestene.

Reisebyråets ansvar

Der reisebyrået har formidlet en flybillett

Reisebyrået anses som agent for flyselskapet og har intet selvstendig ansvar i forhold til konkursen.

Alle kunder som har bestilt billett med Flyr oppfordres nå til å kontakte banken sin for refusjon. Dette gjelder både debet- og kredittkort, men også Klarna og Vipps så lenge det ligger en kortavtale i bunnen. Har kunden betalt via Klarna eller PayPal så finnes det egne rettigheter på toppen av de normale kortavtalene.

Der reisebyrået har solgt en pakkereise

Har reisebyrået også solgt hotell etc., og følgelig solgt en kombinasjon av flere reisetjenester som faller inn under definisjonen av pakkereise i pakkereiselovens § 6, er reisebyrået pr definisjon «pakkereisearrangør» og har samme plikter som beskrevet i punktet over "Der flybilletten med Flyr er del av en pakkereise".

Bobestyrer

Stine D. Snertingdalen er oppnevnt som bobestyrer.  Kontaktinformasjon vil bli publisert på flyr.com og Virke vil holde dere oppdatert.