Bilde av ansatt

SOS-barnebyer

Det siste året har SOS-barnebyer tatt grep for å bli mer giver - og behov -fokuserte, og å da lære av giveren på lik linje som de lærer av sine mottakere (hvordan de best bruker midlene for å hjelpe barn med omsorgssvikt).

Dette har de gjort gjennom å ta grep på flere områder samtidig:

  • digital transformasjon; rigge seg for å bli mer lærende organisasjon, bruke data for å ta rette beslutninger, jobbe med ny metodikk
  • bli mer fokuserte og målstyrte gjennom implementering av OKRer i organisasjonen
  • få på plass verktøyene (teknologien) for å støtte opp om alle disse prosessene

De som har sittet i spissen på dette har hatt pågansmot, aldri gitt opp, og teamene rundt har lent seg inn i de endringene som skulle til for å få til dette.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.