Bilde av ansatt

RiksTV

I et marked i enorm endring har RiksTV vist stor evne til å omstille seg. De har endret organisering og måten de jobber på og blir i mange sammenhenger løftet frem som et av foregangsmiljøene innen det å jobbe smidig / agilt.

RiksTV har lenge vært en sentral aktør i det lineære tv-markedet som en tilbyder av tradisjonelle TV-abonnement. I et TV-marked som møter sterk konkurranse fra både lokale og internasjonale strømmetjenester har interessen for tradisjonelle TV-abonnement, og den lineære seingen, falt drastisk de siste årene. I tillegg har de store fiberoperatørene knyttet et sterkt grep om TV-markedet ved å bundle bredbånd og TV, noe som har gjort situasjonen enda vanskeligere for RiksTV, som satser kun på TV. Før omsstillingen tapte selskapet kunder "hver dag".

I dette markedet har RiksTV omstilt seg både når det gjelder arbeidsform, produkt, distribusjon og merkevare. Selskapet har i løpet av få år blitt ledende innenfor smidige arbeidsmetoder, har hatt stor suksess gjennom en partnermodell i fibermarkedet og har lansert strømmetjenesten Strim som samler "alt" av strømmetjenester og tradisjonelle TV-kanaler.

Med en tydelig strategi har RiksTV våget å angripe sitt tradisjonelle marked både gjennom samarbeid med fiberleverandører og ved å lansere en ny merkevare og strømmetjeneste, Strim.

Gjennom disse valgene har selskapet snudd mangeårig kundenedgang til kundevekst.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.