Rapport for norsk detaljhandel (årsabonnement)

Rapporten synliggjør utviklingen i den norske detaljomsetningsindeksen med månedlige intervaller. Vi følger også konsumprisindeksen for utvalgte varegrupper.

Vi etterstreber å utarbeide og distribuere rapporten samme dag som tallene foreligger slik at våre lesere skal sitte oppdatert informasjon om markedsutviklingen så tidlig som overhodet mulig.

Vi følger også konsumprisindeksen for utvalgte varegrupper med samme intervall. Annenhver måned oppdateres rapporten også med terminstatistikken.

Pris på abonnementet

Rapporten leveres i pdf-format sammen med en tilhørende Excel-fil.

  • 2 000 krmed medlemskap i Virke
  • 4 000 kruten medlemskap

Ansvarlig