Virkes månedlige rapport for norsk detaljhandel

Rapporten synliggjør utviklingen i den norske detaljomsetningsindeksen med månedlige intervaller. Vi følger også konsumprisindeksen for utvalgte varegrupper.

Månedlig markedsrapport for detaljhandelen

Priser

  • Ordinær pris kr 4 000,00
  • Medlemspris kr 2 000,00
Ansvarlig:
Kjetil Vee Moen

Kjøp

Rapporten synliggjør utviklingen i den norske detaljomsetningsindeksen med månedlige intervaller. Vi etterstreber å utarbeide og distribuere rapporten samme dag som tallene foreligger slik at våre lesere skal sitte oppdatert informasjon om markedsutviklingen så tidlig som overhodet mulig.

Vi følger også konsumprisindeksen for utvalgte varegrupper med samme intervall. Annenhver måned oppdateres rapporten også med terminstatistikken.

Rapporten leveres i pdf-format sammen med en tilhørende Excel-fil.