Forbrukerundersøkelse Handlevaner 2023

Forbrukerundersøkelsen 2023 gir et innblikk i handlevanene i den norske befolkningen, med særlig vekt på utviklingen i fysisk butikk og på nett. Undersøkelsen gir en grundig gjennomgang av ulike faktorer som påvirke kjøpsadferden. Undersøkelsen gir også svar på en rekke spørsmål knyttet til folks handlevaner sett i sammenheng med privatøkonomien, blant annet hvordan folk responderer på inflasjon og økte renter, samt hva folk vil bruke mer eller mindre penger på de neste månedene.

Kunnskap om kundene gir konkurransefortrinn

Forbrukernes adferd er en viktig driver bak endringene i handelen og norsk varehandel er avhengig av å forstå de underliggende årsakene til at kundene tar de valgene de gjør. Aktører som har bred kunnskap om kundenes preferanser, som hvorfor enkelte varekategorier handles mer på nett enn andre, kan tilpasse seg og i noen tilfeller påvirke forbrukernes valg. Dette er en fordel i en verden hvor konkurransen aldri har vært sterkere.

Forbrukerundersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Virke. Undersøkelsen ble gjennomført i august 2023.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskapGratis

Logg inn

Flere foretrekker å handle på nett

I forbrukerundersøkelsen for 2023 oppgir 20 prosent at de foretrekker å handle på nett. Det er en økning fra 14 prosent i 2021. Det er ingen forskjeller på tvers av kjønn, og preferansen for netthandel er høyest blant personer under 30 år og synker med økende alder.

Andelen som oppgir at de handler på nettet sjeldnere enn månedlig har gått klart ned fra fjorårets undersøkelse (fra 45 til 38 prosent). Aldersgruppen 60 år og eldre oppgir i større grad enn yngre aldersgrupper at de handler sjeldnere enn månedlig eller aldri på nett.

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene