Hovedregel om heltid

Etter 1. januar 2023 skal arbeidstakere som hovedregel ansettes i heltidsstilling, og fortrinnsretten for deltidsansatte blir utvidet.

Kort om hovedregelen

• Arbeidstaker som hovedregel skal ansettes i heltidsstilling
• Arbeidsgiver som vil ansette arbeidstakere i deltidsstilling har plikt til å dokumentere behovet for deltid
• Spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med tillitsvalgte

Når kan arbeidsgiver ansette arbeidstaker på deltid?

Arbeidsgiver som kan dokumentere behov for deltid, har mulighet til å ansette i deltidsstilling.

Eksempler på når det kan være behov for deltid er:

 • Arbeidsgiver har ikke behov for mer arbeidskraft enn deltid
 • Det er ikke mulig å fylle arbeidskraftbehovet gjennom heltidsstilling, for eksempel fordi det er:
  - Sykefravær
  - Økt behov for bemanning enkelte dager
  - Konkrete tidspunkt med høy aktivitet
  - Behov for deltid for å sikre tilstrekkelig bemanning i helger
 • For å få arbeidsplanen til å gå opp
 • Arbeidstaker selv ønsker deltidsstilling, for eksempel på grunn av studier, omsorgsansvar eller helsemessige årsaker.  

Det er viktig å merke seg at om det er behov for å ansette i deltidsstilling må vurderes konkret, det vil si ved hver ansettelse. 

Drøftingsplikten

Dokumentasjonen på at det er behov for å ansette i deltid skal være tilgjengelig for, og drøftes med de tillitsvalgte. Vi anbefaler at arbeidsgiver dokumenterer behovet for deltid og drøfter dette med tillitsvalgte før deltidsstillingen lyses ut.

Hva betyr utvidelse av fortrinnsretten til deltidsansatte?

Deltidsansatte har rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar innleie.

 • Deltidsansatte har fortrinnsrett til ekstravakter og lignende fremfor at vaktene tilbys tilkallingsvikarer eller dekkes ved innleie.
 • De alminnelige vilkårene for fortrinnsrett gjelder også i disse tilfellene. Det vil si at det må være snakk om omtrent samme arbeidsoppgaver, den deltidsansatte må være kvalifisert og fortrinnsretten må ikke være til vesentlig ulempe. Oppstår behovet på svært kort varsel kan det være svært vanskelig å dekke behovet ved deltidsansatte. Dette kan utgjøre vesentlig ulempe.

Selv om fortrinnsretten for deltidsansatte utvides, innebærer ikke det noe generelt forbud mot å bruke tilkallingsvikarer eller innleie. Deltidsansatte har ikke fortrinnsrett til overtidsarbeid. Det er heller ikke noe krav om at arbeidsgiver må rokkere om på arbeidsplanen til den enkelte for at noen skal kunne utøve fortrinnsretten til ledig vakt.

Slik følger du opp fortrinnsretten i praksis

Fortrinnsretten til utvidet stilling gjelder i utgangspunktet i hele virksomheten. Etter drøftinger med tillitsvalgte kan arbeidsgiver beslutte å avgrense virkeområdet til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte. Ved avtale med de tillitsvalgte kan virkeområde også fastsettes til færre enn 30 ansatte. Det siste krever enighet med de tillitsvalgte.

Loven stiller ikke krav til hvordan fortrinnsretten skal følges opp i praksis, men departement viser til at fortrinnsretten for eksempel kan håndteres ved bruk av de elektroniske systemene virksomhetene har, ved at virksomheten gir informasjon om ledige vakter og den ansatte melder ifra om at de ønsker å påta seg en ekstravakt.

Skal du ansette på deltid?

Fra 1. januar 2023 må du som arbeidsgiver dokumentere behovet for å ansette på deltid fremfor i heltidsstilling. Deltidsansettelser skal også drøftes med de tillitsvalgte. Som abonnent på Arbeidsgiverguiden vil du bli varslet om slike viktige lovendringer, og vi gir deg også malene du trenger for å iverksette endringene.

Prøv også quizen "Hva kan du om arbeidstid og lønn?"

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene