Midlertidige ansettelser

Det kan oppstå behov for å ansette noen for en kort periode. Da kan midlertidig ansettelse være et alternativ. Skal du ansette en arbeidstaker midlertidig, må du sørge for å ha en lovlig grunn.

Når kan man ansette noen midlertidig?

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Men i visse tilfeller er det lov å ansette noen midlertidig. Loven angir seks situasjoner hvor midlertidig ansettelse er lovlig. Blant annet arbeid av midlertidig karakter, arbeid for en eller flere andre, eller ved praksisarbeid.

Ekstrahjelper

Ekstrahjelper er også midlertidig ansatte. Ved bruk av ekstrahjelp anbefales det å bruke en rammeavtale med skjema som angir hver enkelt midlertidig ansettelse.

En midlertidig ansatt kan gis oppsigelse i kontraktsperioden. På samme måte som med oppsigelse av fast ansatte må det foreligge saklig grunn. 

Når har midlertidig ansatte krav på fast stilling?

Arbeidstaker skal anses som fast ansatt når de har hatt sammenhengende midlertidig stilling i:

  • mer enn fire år for å utføre arbeid av midlertidig karakter
  • mer enn tre år som vikar eller på generelt grunnlag

Dersom du vil at ansettelsen skal avsluttes når kontrakten løper ut, er det derfor viktig å ha god kontroll på varigheten av midlertidige ansettelsesforhold.

Avslutning av midlertidige ansettelsesforhold

Midlertidige kontrakter opphører uten videre ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Det kreves med andre ord ingen oppsigelse, men ansatte som har vært ansatt i mer enn ett år har krav på skriftlig varsel.

Relevant kurs

  1. Kommunikasjonkurs

    Du kan styrke din kommunikasjon slik at andre ikke bare forstår deg, men også føler eierskap og forpliktelse til handling.

  2. Kommunikasjonkurs

    Du kan styrke din kommunikasjon slik at andre ikke bare forstår deg, men også føler eierskap og forpliktelse til handling.

Se alle kurs