Overtid, overtidsbetaling og avspasering

Hva regnes som overtidsarbeid, og når skal ansatte få overtidstillegg? Reglene om overtid gjelder ikke for ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger som er unntatt fra arbeidstidsreglene.

Arbeidsgiver kan bruke styringsretten sin til å pålegge arbeidstaker å arbeide ut over avtalt arbeidstid når det foreligger et «særlig og tidsavgrenset» behov for det. Mengden overtidsarbeid må ligge innenfor lovens rammer.

 • 10 timer i løpet av sju dager
 • 25 timer over fire sammenhengende uker
 • 200 timer innenfor en periode på 52 uker 

Det kan være lovlig med mer overtidsarbeid enn dette dersom virksomheten har tariffavtale eller en tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Hva regnes som overtidsarbeid?

Ifølge arbeidsmiljøloven er det overtidsarbeid når den ansatte arbeider utover lovens grense for den alminnelige arbeidstiden. Det betyr:

 • Mer enn 9 timer pr dag
 • Mer enn 40 timer pr uke (evt. 38 eller 36, avhengig av hvilken arbeidstidsordning dere har)

Dersom det arbeides ut over avtalt arbeidstid, men innenfor disse grensene, regnes det ifølge loven som merarbeid. Dette utløser bare ordinær timelønn for det man jobber ekstra.

Det blir overtid etter arbeidsmiljøloven først når man arbeider mer enn 9 timer per dag, eller mer enn 40/38/36 timer pr uke. Da har den ansatte rett på overtidsgodtgjørelse på minimum 40 %.

Deltidsansatte og overtid

Disse grensene gjelder også for deltidsansatte. En deltidsansatt som arbeider mer enn sin avtalte arbeidstid utfører merarbeid. Det er først når den deltidsansatte arbeider utover en heltidsstilling, det regnes som overtid.

Kurs for ledere

 1. Onlinekurs - Lag en digital strategi

  Å bli mer digital kan spare deg som leder for både tid og penger. I dette kurset får du praktiske verktøy, og muligheten til å lage en digital strategi for din bedrift under veiledning av våre eksperter.

 2. Bli en coachende leder!

  Bli med på et engasjerende og morsomt kurs der du vil bli gitt solide lederverktøy du umiddelbart kan ta i bruk. Lær å lede og coache på en god måte som skaper gode relasjoner, bedre resultater og ikke minst gir økt motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere.

Se alle arrangementer

Overtidstillegg

Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidstaker har rett til et overtidstillegg på minst 40 prosent i tillegg til vanlig lønn. Mange tariffavtaler gir også rett til større tillegg enn dette.

Tariffavtaler med ukentlig arbeidstid på 37,5 timer gir også rett på overtidsbetaling dersom den ansatte jobber mer enn 37,5 timer.

Overtidsarbeidet må være pålagt for å gi rett til overtidstillegg. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale overtidstillegg dersom overtidsarbeidet ikke er avtalt. Dersom de ansatte må jobbe utover normal arbeidstid for å utføre oppgavene de er pålagt, og du som arbeidsgiver er kjent med arbeidsmengden, kan du være pliktig til å betale overtidstillegg fordi du stilltiende har godtatt dette. 

Avspasering av overtidsarbeid

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om at overtiden skal kunne avspaseres. Da skal likevel overtidstillegget på 40 prosent utbetales, mens timene den ansatte har jobbet overtid kan avspaseres.

Det er ikke en rettighet å avspasere overtidsarbeid. Arbeidsgiver kan med andre ord avslå ønsker om avspasering dersom det er mest hensiktsmessig for virksomheten.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene