Overtid, overtidsbetaling og avspasering

Hva regnes som overtidsarbeid, og når skal ansatte få overtidstillegg? Reglene om overtid gjelder ikke for ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger som er unntatt fra arbeidstidsreglene.

Arbeidsgiver kan bruke styringsretten sin til å pålegge arbeidstaker å arbeide ut over avtalt arbeidstid når det foreligger et «særlig og tidsavgrenset» behov for det. Mengden overtidsarbeid må ligge innenfor lovens rammer.

 • 10 timer i løpet av sju dager
 • 25 timer over fire sammenhengende uker
 • 200 timer innenfor en periode på 52 uker 

Det kan være lovlig med mer overtidsarbeid enn dette dersom virksomheten har tariffavtale eller en tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om permisjoner

  Dette webinaret omhandler permisjoner. Her skal vi se nærmere på reglene knyttet til permisjon i forbindelse med graviditet/fødsel og syke barn samt velferdspermisjon.

 2. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

 3. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

Hva regnes som overtidsarbeid?

Ifølge arbeidsmiljøloven er det overtidsarbeid når den ansatte arbeider utover lovens grense for den alminnelige arbeidstiden. Det betyr:

 • Mer enn 9 timer pr dag
 • Mer enn 40 timer pr uke (evt. 38 eller 36, avhengig av hvilken arbeidstidsordning dere har)

Dersom det arbeides ut over avtalt arbeidstid, men innenfor disse grensene, regnes det ifølge loven som merarbeid. Dette utløser bare ordinær timelønn for det man jobber ekstra.

Det blir overtid etter arbeidsmiljøloven først når man arbeider mer enn 9 timer per dag, eller mer enn 40/38/36 timer pr uke. Da har den ansatte rett på overtidsgodtgjørelse på minimum 40 %.

Deltidsansatte og overtid

Disse grensene gjelder også for deltidsansatte. En deltidsansatt som arbeider mer enn sin avtalte arbeidstid utfører merarbeid. Det er først når den deltidsansatte arbeider utover en heltidsstilling, det regnes som overtid.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Overtidstillegg

Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidstaker har rett til et overtidstillegg på minst 40 prosent i tillegg til vanlig lønn. Mange tariffavtaler gir også rett til større tillegg enn dette.

Tariffavtaler med ukentlig arbeidstid på 37,5 timer gir også rett på overtidsbetaling dersom den ansatte jobber mer enn 37,5 timer.

Overtidsarbeidet må være pålagt for å gi rett til overtidstillegg. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale overtidstillegg dersom overtidsarbeidet ikke er avtalt. Dersom de ansatte må jobbe utover normal arbeidstid for å utføre oppgavene de er pålagt, og du som arbeidsgiver er kjent med arbeidsmengden, kan du være pliktig til å betale overtidstillegg fordi du stilltiende har godtatt dette. 

Avspasering av overtidsarbeid

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om at overtiden skal kunne avspaseres. Da skal likevel overtidstillegget på 40 prosent utbetales, mens timene den ansatte har jobbet overtid kan avspaseres.

Det er ikke en rettighet å avspasere overtidsarbeid. Arbeidsgiver kan med andre ord avslå ønsker om avspasering dersom det er mest hensiktsmessig for virksomheten.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.