Overtid, overtidsbetaling og avspasering

Hva regnes som overtidsarbeid, og når skal ansatte få overtidstillegg? Reglene om overtid gjelder ikke for ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger som er unntatt fra arbeidstidsreglene.

Arbeidsgiver kan bruke styringsretten sin til å pålegge arbeidstaker å arbeide ut over avtalt arbeidstid når det foreligger et «særlig og tidsavgrenset» behov for det. Mengden overtidsarbeid må ligge innenfor lovens rammer.

 • 10 timer i løpet av sju dager
 • 25 timer over fire sammenhengende uker
 • 200 timer innenfor en periode på 52 uker 

Det kan være lovlig med mer overtidsarbeid enn dette dersom virksomheten har tariffavtale eller en tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om overtid

  I dette webinar går vi gjennom de viktigste reglene om overtidsarbeid: Når er det lovlig å jobbe overtid? Hvor mye overtidsarbeid er lovlig? Har den ansatte rett på overtidstillegg? Kan overtidsarbeidet avspaseres?

 2. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 3. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

Hva regnes som overtidsarbeid?

Ifølge arbeidsmiljøloven er det overtidsarbeid når den ansatte arbeider utover lovens grense for den alminnelige arbeidstiden. Det betyr:

 • Mer enn 9 timer pr dag
 • Mer enn 40 timer pr uke (evt. 38 eller 36, avhengig av hvilken arbeidstidsordning dere har)

Dersom det arbeides ut over avtalt arbeidstid, men innenfor disse grensene, regnes det ifølge loven som merarbeid. Dette utløser bare ordinær timelønn for det man jobber ekstra.

Det blir overtid etter arbeidsmiljøloven først når man arbeider mer enn 9 timer per dag, eller mer enn 40/38/36 timer pr uke. Da har den ansatte rett på overtidsgodtgjørelse på minimum 40 %.

Deltidsansatte og overtid

Disse grensene gjelder også for deltidsansatte. En deltidsansatt som arbeider mer enn sin avtalte arbeidstid utfører merarbeid. Det er først når den deltidsansatte arbeider utover en heltidsstilling, det regnes som overtid.

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Overtidstillegg

Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidstaker har rett til et overtidstillegg på minst 40 prosent i tillegg til vanlig lønn. Mange tariffavtaler gir også rett til større tillegg enn dette.

Tariffavtaler med ukentlig arbeidstid på 37,5 timer gir også rett på overtidsbetaling dersom den ansatte jobber mer enn 37,5 timer.

Overtidsarbeidet må være pålagt for å gi rett til overtidstillegg. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale overtidstillegg dersom overtidsarbeidet ikke er avtalt. Dersom de ansatte må jobbe utover normal arbeidstid for å utføre oppgavene de er pålagt, og du som arbeidsgiver er kjent med arbeidsmengden, kan du være pliktig til å betale overtidstillegg fordi du stilltiende har godtatt dette. 

Avspasering av overtidsarbeid

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om at overtiden skal kunne avspaseres. Da skal likevel overtidstillegget på 40 prosent utbetales, mens timene den ansatte har jobbet overtid kan avspaseres.

Det er ikke en rettighet å avspasere overtidsarbeid. Arbeidsgiver kan med andre ord avslå ønsker om avspasering dersom det er mest hensiktsmessig for virksomheten.

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om arbeidstid?

Hvor mye kan du som leder bestemme når det kommer til arbeidstid? Hva burde du vite om overtid? Hvor er det vanlig at arbeidsgivere gjør feil når det kommer til arbeidstid? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden. 

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene