Arbeidstid og overtid

Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder som hovedregel for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver. Reglene om arbeidstid gjelder alle ansatte unntatt arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling. Tariffavtaler kan inneholde avvikende bestemmelser, som må følges for de virksomheter som er bundet av disse.

Relevant kurs

 1. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

Se alle arrangementer

4 vanlige spørsmål om arbeidstid

 • Kan ansatte arbeide mer enn 40 timer i uken uten at jeg må betale overtid?

  Ja, men da må du inngå en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

  Slik avtale kan inngås med den enkelte ansatte eller med tillitsvalgte hvis virksomheten er bundet av tariffavtale.

 • Kan jeg endre arbeidsplanen fra en uke til den neste?

  Endring i arbeidsplaner skal drøftes med de ansattes representanter (tillitsvalgte hvis virksomheten er tariffbundet) så tidlig som mulig, og senest to uker før iverksettelse. Mange tariffavtaler har gjerne en fire ukers frist.

  Det beste er å bli enige om endringer i arbeidsplanene. Men hvis enighet ikke oppnås, er det arbeidsgiver som bestemmer endringen.

 • Kan arbeidstakere gå doble vakter dersom de selv ønsker det?

  Nei.

  Hvis den samlede arbeidstiden går ut over lovens grenser, er det ikke lov til å gå doble vakter selv om det er den ansatte selv som ønsker det.

 • Har ansatte som jobber overtid på kveld, natt eller helg rett på både overtidstillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid?

  Tillegg for arbeid på kveld, natt eller helg er regulert i tariffavtaler og ev. personalhåndbøker/arbeidsavtaler.

  Tillegg for ubekvem arbeidstid kan ikke erstatte overtidstillegg hvis vilkårene for overtidsarbeid er oppfylt.

  For Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomsten mellom Virke – HK skal det ikke utbetales tillegg for kveld, natt eller helg for timer som det betales overtidsgodtgjøring eller skifttillegg for.

  Det må vurderes konkret om andre avtaler gir rett på ubekvemstillegg for timer det gis overtidstillegg for.

Rådgivningstelefonen

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Ring oss på 22 54 17 00 

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene