Arbeidstid og overtid

Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder som hovedregel for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver. Reglene om arbeidstid gjelder alle ansatte unntatt arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling. Tariffavtaler kan inneholde avvikende bestemmelser, som må følges for de virksomheter som er bundet av disse.

Skal du ansette på deltid?

Fra 1. januar 2023 må du som arbeidsgiver dokumentere behovet for å ansette på deltid fremfor i heltidsstilling. Deltidsansettelser skal også drøftes med de tillitsvalgte. Som abonnent på Arbeidsgiverguiden vil du bli varslet om slike viktige lovendringer, og vi gir deg også malene du trenger for å iverksette endringene.

4 vanlige spørsmål om arbeidstid

 • Kan ansatte arbeide mer enn 40 timer i uken uten at jeg må betale overtid?

  Ja, men da må du inngå en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

  Slik avtale kan inngås med den enkelte ansatte eller med tillitsvalgte hvis virksomheten er bundet av tariffavtale.

 • Kan jeg endre arbeidsplanen fra en uke til den neste?

  Endring i arbeidsplaner skal drøftes med de ansattes representanter (tillitsvalgte hvis virksomheten er tariffbundet) så tidlig som mulig, og senest to uker før iverksettelse. Mange tariffavtaler har gjerne en fire ukers frist.

  Det beste er å bli enige om endringer i arbeidsplanene. Men hvis enighet ikke oppnås, er det arbeidsgiver som bestemmer endringen.

 • Kan arbeidstakere gå doble vakter dersom de selv ønsker det?

  Nei.

  Hvis den samlede arbeidstiden går ut over lovens grenser, er det ikke lov til å gå doble vakter selv om det er den ansatte selv som ønsker det.

 • Har ansatte som jobber overtid på kveld, natt eller helg rett på både overtidstillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid?

  Tillegg for arbeid på kveld, natt eller helg er regulert i tariffavtaler og ev. personalhåndbøker/arbeidsavtaler.

  Tillegg for ubekvem arbeidstid kan ikke erstatte overtidstillegg hvis vilkårene for overtidsarbeid er oppfylt.

  For Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomsten mellom Virke – HK skal det ikke utbetales tillegg for kveld, natt eller helg for timer som det betales overtidsgodtgjøring eller skifttillegg for.

  Det må vurderes konkret om andre avtaler gir rett på ubekvemstillegg for timer det gis overtidstillegg for.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 2. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

 3. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.