Redusert arbeidstid

Småbarnsforeldre, eldre eller syke arbeidstakere kan ha rett på redusert arbeidstid. Rettigheten gjelder også andre ansatte som kan vise til vektige velferdsgrunner som begrunner arbeidstidsreduksjon.

Hva kreves for å få redusert arbeidstid?

Ifølge loven vil en arbeidstaker ha rett til redusert arbeidstid dersom arbeidstakeren har fylt 62 år, eller dersom hun eller han har behov for det av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner:

 • Med helsemessige grunner menes sykdom hos arbeidstaker selv, som må dokumenteres med legeattest.
 • Sosiale grunner refererer til forhold rundt arbeidstakerens familie eller nærmeste omgivelser.
 • Andre vektige velferdsgrunner handler først og fremst om foreldres behov for mer tid til samvær med små barn. Foreldre med barn under 10 år anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om permisjoner

  Dette webinaret omhandler permisjoner. Her skal vi se nærmere på reglene knyttet til permisjon i forbindelse med graviditet/fødsel og syke barn samt velferdspermisjon.

 2. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

 3. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Hva er vesentlig ulempe for arbeidsgiver?

Arbeidsgiver kan avvise et ønske om redusert arbeidstid hvis dette er til vesentlig ulempe for arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakerens behov for redusert arbeidstid er særlig stort, kreves det en sterkere begrunnelse fra arbeidsgiverens side for å avslå.

Typiske situasjoner som kan bli ansett som vesentlig ulempe, er:

 • Når reduksjon av arbeidstiden vil kunne få åpenbare økonomiske konsekvenser
 • Når arbeidsgiver kan påvise at arbeidstidsreduksjonen vil medføre en betydelig merbelastning for øvrige ansatte
 • Når det går ut over tredjeparter, for eksempel innen helse og omsorg der redusert arbeidstid kan føre til vesentlig tap av trygghet, omsorg og kontinuitet i tilbudet

Praktisk gjennomføring

Dersom dere blir enig om å redusere en arbeidstakers arbeidstid, anbefaler vi at det inngås en skriftlig avtale om dette. Avtalen bør definere hvor lenge stillingen skal være redusert.

Arbeidstakeren kan ikke kreve sin ordinære arbeidstid igjen før avtaleperioden er omme. Arbeidstaker har både rett og plikt til å gå tilbake til tidligere stillingsandel når perioden med redusert arbeidstid er utløpt, med mindre perioden forlenges.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.