Redusert arbeidstid

Småbarnsforeldre, eldre eller syke arbeidstakere kan ha rett på redusert arbeidstid. Rettigheten gjelder også andre ansatte som kan vise til vektige velferdsgrunner som begrunner arbeidstidsreduksjon.

Hva kreves for å få redusert arbeidstid?

Ifølge loven vil en arbeidstaker ha rett til redusert arbeidstid dersom arbeidstakeren har fylt 62 år, eller dersom hun eller han har behov for det av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner:

 • Med helsemessige grunner menes sykdom hos arbeidstaker selv, som må dokumenteres med legeattest.
 • Sosiale grunner refererer til forhold rundt arbeidstakerens familie eller nærmeste omgivelser.
 • Andre vektige velferdsgrunner handler først og fremst om foreldres behov for mer tid til samvær med små barn. Foreldre med barn under 10 år anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om overtid

  I dette webinar går vi gjennom de viktigste reglene om overtidsarbeid: Når er det lovlig å jobbe overtid? Hvor mye overtidsarbeid er lovlig? Har den ansatte rett på overtidstillegg? Kan overtidsarbeidet avspaseres?

 2. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 3. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

Hva er vesentlig ulempe for arbeidsgiver?

Arbeidsgiver kan avvise et ønske om redusert arbeidstid hvis dette er til vesentlig ulempe for arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakerens behov for redusert arbeidstid er særlig stort, kreves det en sterkere begrunnelse fra arbeidsgiverens side for å avslå.

Typiske situasjoner som kan bli ansett som vesentlig ulempe, er:

 • Når reduksjon av arbeidstiden vil kunne få åpenbare økonomiske konsekvenser
 • Når arbeidsgiver kan påvise at arbeidstidsreduksjonen vil medføre en betydelig merbelastning for øvrige ansatte
 • Når det går ut over tredjeparter, for eksempel innen helse og omsorg der redusert arbeidstid kan føre til vesentlig tap av trygghet, omsorg og kontinuitet i tilbudet

Praktisk gjennomføring

Dersom dere blir enig om å redusere en arbeidstakers arbeidstid, anbefaler vi at det inngås en skriftlig avtale om dette. Avtalen bør definere hvor lenge stillingen skal være redusert.

Arbeidstakeren kan ikke kreve sin ordinære arbeidstid igjen før avtaleperioden er omme. Arbeidstaker har både rett og plikt til å gå tilbake til tidligere stillingsandel når perioden med redusert arbeidstid er utløpt, med mindre perioden forlenges.

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om arbeidstid?

Hvor mye kan du som leder bestemme når det kommer til arbeidstid? Hva burde du vite om overtid? Hvor er det vanlig at arbeidsgivere gjør feil når det kommer til arbeidstid? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden. 

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene