Påske, jul og helligdager

De ansatte har i utgangspunktet krav på fri på søndager og helligdager, såkalte røde dager. Det er lov å jobbe disse dagene når arbeidets art gjør det nødvendig. Her finner du reglene om påskeferie, juleferie og fri på helligdager.

Hva regnes som helligdager?

Følgende dager regnes som helligdager - såkalte røde dager:

 • Første nyttårsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. påskedag
 • 2. påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

I tillegg har de som ikke er medlemmer av den norske kirke rett til to dager fri uten lønn i året, i forbindelse med religiøse høytider i egen religion.

Rett til fri annenhver søndag og helgedag 

En arbeidstaker som har jobbet på en søndag eller helgedag skal som hovedregel ha fri den påfølgende søndagen/helgedagen. Det er mulig å inngå avtale som gjør at ansatte jobber flere søndager og helgedager på rad, dersom de er sikret fri på en slik dag minst hver fjerde uke. I løpet av en 26 ukers periode skal den ansatte ha hatt fri på halvparten av de røde dagene. 

Kurs i arbeidstid - arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger? Vi går gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette effektive 1/2-dags kurset.

Meld deg på kurs

Fri og lønn i påsken

For de med tariffavtale

For de som har tariffavtale, er arbeidstid og lønn for påsken som regel regulert i tariffavtalen.

Er dere bundet av Landsoverenskomsten HK/Virke, gjelder disse reglene:

 • Dere skal utbetale ordinær lønn til ansatte som etter arbeidsplanen skulle jobbet helligdagene i påsken. Dette gjelder for både hel- og deltidsansatte, ekstrahjelper og andre arbeidstakere. 
 • Ekstrahjelper og andre arbeidstakere som ikke er satt opp på arbeidsplanen på helligdagene, har ikke rett på lønn for helligdager.
 • Arbeidstakere som faktisk arbeider på helligdagene i påsken skal det betales tillegg for ubekvem arbeidstid (søndagssats) for ordinært arbeid på disse dagene.
 • Påskeaften er definert som en lønnet fridag. 
 • For arbeidstakere som jobber på påskeaften er ikke spørsmålet om lønn regulert i Landsoverenskomsten mellom HK og Virke. Dette spørsmålet må derfor avklares i forkant med de tillitsvalgte ansatte.

For de uten tariffavtale

Arbeidstid og åpningstid 

For bedrifter uten tariffavtale er det arbeidsmiljøloven og lov om helligdagsfred som regulerer arbeidstid og åpningstider i påsken. 

Onsdag for skjærtorsdag er hovedregelen at ansatte skal ha arbeidsfri fra klokken 18.00. Ansatte kan jobbe etter klokken 18.00 hvis arbeidets art gjør dette nødvendig. 

Butikker kan holde åpent helt frem til midnatt dagen før en helligdag. Dette er begrunnet i at åpningstidene reguleres av lov om helligdager og helligdagsfred ikke begrenser åpningstiden til butikker dagen før en søndag eller helligdag. 

Påskeaften er som en vanlig lørdag å regne, som det utbetales ordinær lønn for. Arbeid etter klokken 18.00 på påskeaften likestilles med søndagsarbeid. Slikt arbeid er bare lov hvis arbeidets art gjør det nødvendig. 

Ansatte i virksomhet uten tariffavtale har bare rett til søndagstillegg dersom det er individuelt avtalt. Men i henhold til arbeidsmiljøloven har de krav på minimum 40% prosent overtidsbetaling.

Fri og lønn i julen

For de som følger Landsoverenskomsten HK/Virke 

På julaften og nyttårsaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15.

 • Når arbeidet slutter kl. 13.15, regnes dette som hel dag og skal betales med ordinær lønn.
 • Arbeid etter kl. 13.15 godtgjøres med 100 % tillegg. Det skal ikke betales tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid (tidligere UBtillegg).

Det betales søndagstillegg for arbeid på helligdagene i julen, det vil si 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag. 

De som jobber overtid på helligdager i julen, har rett på 100 % overtidstillegg på ordinær timelønn.

For de uten tariffavtale

Julaften – åpningstid, arbeidstid og lønn

Arbeidsmiljøloven fastslår at ansatte som utgangspunktet skal ha fri fra klokken 15.00 på julaften. Det er likevel lovlig å jobbe senere enn dette hvis arbeidet er «nødvendig», eksempelvis på utsalgssteder innenfor lovlig åpningstider.

Hovedregelen er at utsalgssteder skal stenge klokken 16.00 på julaften, dette er regulert i lov om helligdager og helligdagsfred. Utsalgssteder som nevnes i § 5 i loven kan ha åpent også etter klokken 16.00. 

Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Lønn for arbeid på helligdager i julen

Lønn for arbeid på helligdagene i julen utbetales i henhold til avtale. Det er ingen lovregulert rett til tillegg for arbeid på søndager eller helligdager. 

Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Nyttårsaften

Arbeidsmiljøloven fastslår at ansatte som utgangspunkt skal ha fri fra klokken 18.00 på nyttårsaften. Arbeid etter klokken 18.00 er lovlig hvis det er «nødvendig».

Det er ingen regler om åpningstid for utsalgssteder på nyttårsaften. Butikker kan derfor holde åpent helt frem til midnatt. Begrensningen om arbeid frem til klokken 18.00 i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for utsalgsteder som velger å holde åpent lenger enn dette.

Lønn betales i henhold til avtale.

Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Lønn ved fri i julen, påske, pinse og kristi himmelfart  

Arbeidstakere med fast månedslønn har rett på fri med lønn på bevegelige hellig- og høytidsdager. Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtale har normalt rett til fast månedslønn. Det gjelder ansatte i heltidsstillinger så vel som deltidsstillinger.

I virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver velge å betale de ansatte timelønn. Det vil si betale arbeidstaker for de timer han/hun faktisk arbeider i henhold til sin arbeidsplan.

Dersom virksomheten har avtale med arbeidstaker om timelønn, betyr det at arbeidsgiver betaler arbeidstaker lønn for de timer arbeidstaker faktisk arbeider. Timelønnede arbeidstakere vil derfor ikke ha rett til lønn for røde dager. Virksomheten er stengt og arbeidstaker har fri, men uten lønn.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene