Feriepenger

Når en ansatt har ferie, har hun eller han ikke rett på lønn. Isteden utbetales feriepenger, for å sikre den ansatte inntekt som gjør det mulig å ha ferie. Feriepengene tjenes opp året før ferien tas ut.

Ordningen med feriepenger er nedfelt i Ferieloven. Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag den ansatte tjente året før. Arbeidsgivere kan ikke avtale at feriepenger skal være inkludert i løpende lønn. 

Beregning av feriepenger

Ferieloven § 10 regulerer beregning av feriepenger. For ansatte som kun har ferie etter ferieloven, det vil si 4 uker og 1 dag, utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

 • For arbeidstakere som har fem ukers ferie, er feriepengene 12 prosent av feriepengegrunnlaget.
 • Arbeidstakere over 60 år har rett til ytterligere 6 virkedager ferie. De som i utgangspunktet hadde 4 uker og 1 dag ferie, får da feriepenger beregnet som 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget. De som i utgangspunktet hadde 5 ukers ferie får 14,3 prosent av grunnlaget.

Feriepengegrunnlaget

Grunnlaget for feriepengene er det den ansatte tjente året før ferien avvikles. Det kaller vi for opptjeningsåret.

Feriepengegrunnlaget er all lønn og annen godtgjørelse for arbeid som er utbetalt i opptjeningsåret. I tillegg til lønn inkluderer dette pengeytelser som for eksempel:

 • Overtidstillegg.
 • Bonus.
 • Provisjon.
 • Skifttillegg.
 • Sykepenger betalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder.
 • Omsorgspenger betalt av arbeidsgiver ved fravær grunnet syke barn.

Følgende er ikke en del av feriepengegrunnlaget:

 • Utgiftsdekning - for eksempel bilgodtgjørelse, reisegodtgjørelse og diettgodtgjørelse.
 • Feriepenger.
 • Andel av nettoutbytte.
 • Fast godtgjøring som også utbetales under ferie.
 • Verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser.

Utbetaling av feriepenger

Etter ferieloven § 11 skal feriepenger utbetales når ferie avvikles. Det betyr for eksempel at dersom arbeidstaker bare tar ut to uker ferie i juli, skal hun eller han ha feriepenger for to uker og lønn for den resterende del av måneden.

Det er imidlertid vanlig i mange virksomheter å utbetale alle feriepengene i stedet for lønn en måned i løpet av året, typisk i mai, juni, eller juni måned - uavhengig av når ferien faktisk avvikles. 

Når arbeidsforholdet avsluttes skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag eller i forbindelse med sluttoppgjøret.

Relevant kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Ferieloven

  Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og kommer med nyttige tips.

 2. Onlinekurs - Ferieloven

  Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og kommer med nyttige tips.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår kalkulator for beregning av feriedager.

Gå til Ferie i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.