Feriepenger

Når en ansatt har ferie, har hun eller han ikke rett på lønn. Isteden utbetales feriepenger, for å sikre den ansatte inntekt som gjør det mulig å ha ferie. Feriepengene tjenes opp året før ferien tas ut.

Ordningen med feriepenger er nedfelt i Ferieloven. Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag den ansatte tjente året før. Arbeidsgivere kan ikke avtale at feriepenger skal være inkludert i løpende lønn. 

Beregning av feriepenger

Ferieloven § 10 regulerer beregning av feriepenger. For ansatte som kun har ferie etter ferieloven, det vil si 4 uker og 1 dag, utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

 • For arbeidstakere som har fem ukers ferie, er feriepengene 12 prosent av feriepengegrunnlaget.
 • Arbeidstakere over 60 år har rett til ytterligere 6 virkedager ferie. De som i utgangspunktet hadde 4 uker og 1 dag ferie, får da feriepenger beregnet som 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget. De som i utgangspunktet hadde 5 ukers ferie får 14,3 prosent av grunnlaget.

Feriepengegrunnlaget

Grunnlaget for feriepengene er det den ansatte tjente året før ferien avvikles. Det kaller vi for opptjeningsåret.

Feriepengegrunnlaget er all lønn og annen godtgjørelse for arbeid som er utbetalt i opptjeningsåret. I tillegg til lønn inkluderer dette pengeytelser som for eksempel:

 • Overtidstillegg.
 • Bonus.
 • Provisjon.
 • Skifttillegg.
 • Sykepenger betalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder.
 • Omsorgspenger betalt av arbeidsgiver ved fravær grunnet syke barn.

Følgende er ikke en del av feriepengegrunnlaget:

 • Utgiftsdekning - for eksempel bilgodtgjørelse, reisegodtgjørelse og diettgodtgjørelse.
 • Feriepenger.
 • Andel av nettoutbytte.
 • Fast godtgjøring som også utbetales under ferie.
 • Verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser.

Utbetaling av feriepenger

Etter ferieloven § 11 skal feriepenger utbetales når ferie avvikles. Det betyr for eksempel at dersom arbeidstaker bare tar ut to uker ferie i juli, skal hun eller han ha feriepenger for to uker og lønn for den resterende del av måneden.

Det er imidlertid vanlig i mange virksomheter å utbetale alle feriepengene i stedet for lønn en måned i løpet av året, typisk i mai, juni, eller juni måned - uavhengig av når ferien faktisk avvikles. 

Når arbeidsforholdet avsluttes skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag eller i forbindelse med sluttoppgjøret.

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om ferie og feriepenger?

Hvem bestemmer tidspunktet for ferie? Hvordan er det med ferie for deltidsansatte og nyansatte? Og hva skjer om en ansatt blir syk rett før eller underveis i ferien? Dette, og mye mer, får du svar på i denne episoden. 

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Her får du også kalkulator for beregning av feriedager.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene