Hva gjør du dersom ansatte sliter psykisk?

Psykiske lidelser er årsaken til omtrent 20 prosent av det legemeldte sykefraværet. Andelen ansatte med psykiske lidelser har økt over tid. Hva kan du gjøre for å unngå at dine ansatte blir sykmeldt på grunn av psykiske lidelser, og hvordan skal du gå frem dersom det skjer?

Viktig med godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Et godt arbeidsmiljø kan virke beskyttende mot psykiske plager, og bidrar til bedre helse for de fleste. Arbeid er med på å gi struktur i hverdagen, skaper tilhørighet, gir mestringsfølelse og økt selvfølelse.

Hva gjør du ved mistanke om psykiske vansker?

Dersom du vet, eller tror, at en av dine ansatte sliter med angst, depresjon, stress eller andre psykiske utfordringer bør du gjennomføre en samtale med personen. Konsentrasjonsvansker, samarbeidsproblemer, eller korte hyppige sykefravær kan være tegn på at noe er galt. En støttende samtale kan bidra til å snu en vanskelig situasjon, eller oppdage noen enkle grep for å bedre situasjonen.

Les mer om dette i idébankens veiledning om psykiske vansker i arbeidslivet. 

Sykmeldt på grunn av psykiske lidelser?

Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. Dette omfatter også en plikt til å tilrettelegge for å redusere psykiske belastninger i arbeidsmiljøet. Den ansatte har på sin side en medvirkningsplikt for å hindre og redusere sykefravær.

Vi har nå lansert en helt ny, oppdatert og forenklet HMS-håndbok!

Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Hva har du lov til å spørre den sykmeldte om?

Mange ledere er usikre på hvilke spørsmål de kan stille til ansatte som er sykmeldte på grunn av psykisk helse. Spørsmålene dine må ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene og arbeidsplassen. Den ansatte er forpliktet til å fortelle om egen arbeidsevne og tilretteleggingsbehov. Dette vil gi deg informasjon om hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren kan, og ikke kan, utføre.Som arbeidsgiver har du ikke rett til å vite den ansattes diagnose, og den ansatte må selv velge om hun/han ønsker å være åpen om dette

Ved å legge til rette for en åpen dialog om arbeidssituasjonen vil du normalt få den informasjonen som er relevant for å se mulige løsninger og tilpasninger.

Bruk NAV og andre gode hjelpere ved langvarige sykefravær

Det er mange aktører som har et ansvar for at en arbeidstaker med psykiske lidelser skal komme tilbake i jobb. Du og den ansatte kjenner de konkrete forholdene på arbeidsplassen best, men gjennom dialogmøter kan dere også få gode tips og hjelp fra NAV og sykmelder/lege.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Les også vårt intervju med Virkes fagansvarlig om den nye redegjørelses- og aktivitetsplikten.

Gå til Arbeidsmiljø og HMS i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.