Bonusordninger

En bonusordning er vanligvis en form for prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling eller akkord. Enkelt sagt - lønn som varierer i forhold til resultater.

Hensikten med en bonusordning er som regel å bedre resultatene. Tanken er at økt lønn skal gjøre de ansatte ekstra motiverte for å skape resultater for virksomheten.

Hvordan fastsette bonus?

Utgangspunktet for beregning av bonus er at det finnes mål å arbeide mot.

Hva som skaper resultater og lønnsomhet kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det er derfor viktig å bestemme seg for hvilke forhold ordningen skal understøtte.

Skatt, feriepenger og pensjon av bonus

Bonus er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn.

Bonusutbetalinger skal også regnes med i feriepengegrunnlaget dersom bonusordningen er knyttet til arbeidsinnsats. Dersom den ikke er det - for eksempel når det er snakk om en ren overskuddsdeling - skal bonusutbetalingene ikke medregnes i feriepengegrunnlaget.

Når det gjelder pensjonsgrunnlaget, må det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Er det snakk om en stabil bonusordning - for eksempel månedlige utbetalinger som utgjør en betydelig del av lønnen - er normen at bonus inngår som en del av pensjonsgrunnlaget.

Julegratiale eller andre ad hoc-utbetalinger er ikke noe som skal inn i pensjonsgrunnlaget.

Bonus ved permisjon og sykdom

Det er opp til dere selv å avtale med arbeidstaker hva som skal skje med bonusutbetalingene i følgende situasjoner:

 • Ved svangerskaps- og foreldrepermisjon
 • Permisjon knyttet til omsorg av egne barn
 • Militærtjeneste

Andre type permisjon enn dette gir normalt ikke rett til å delta i virksomhetens bonusordning. Det er viktig at dere husker å avtale skriftlig hvordan bonus kommer til utbetaling ved permisjon.

Dersom dere har avtalt at bonus opparbeides og utbetales pr. arbeidet time, vil man ikke få utbetalt bonus ved sykdomsfravær.

Arbeidstakere i gradert sykemelding vil da ha rett på bonus i for den tiden de er på jobb. Forutsetningen er selvsagt at dette går klart frem av ordningen, slik at arbeidstakerne er klar over denne begrensningen.

Kurs for ledere

 1. Onlinekurs - Lag en digital strategi

  Å bli mer digital kan spare deg som leder for både tid og penger. I dette kurset får du praktiske verktøy, og muligheten til å lage en digital strategi for din bedrift under veiledning av våre eksperter.

 2. Bli en coachende leder!

  Bli med på et engasjerende og morsomt kurs der du vil bli gitt solide lederverktøy du umiddelbart kan ta i bruk. Lær å lede og coache på en god måte som skaper gode relasjoner, bedre resultater og ikke minst gir økt motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere.

Se alle arrangementer

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene