Bonusordninger

En bonusordning er vanligvis en form for prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling eller akkord. Enkelt sagt - lønn som varierer i forhold til resultater.

Hensikten med en bonusordning er som regel å bedre resultatene. Tanken er at økt lønn skal gjøre de ansatte ekstra motiverte for å skape resultater for virksomheten.

Hvordan fastsette bonus?

Utgangspunktet for beregning av bonus er at det finnes mål å arbeide mot.

Hva som skaper resultater og lønnsomhet kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det er derfor viktig å bestemme seg for hvilke forhold ordningen skal understøtte.

Skatt, feriepenger og pensjon av bonus

Bonus er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn.

Bonusutbetalinger skal også regnes med i feriepengegrunnlaget dersom bonusordningen er knyttet til arbeidsinnsats. Dersom den ikke er det - for eksempel når det er snakk om en ren overskuddsdeling - skal bonusutbetalingene ikke medregnes i feriepengegrunnlaget.

Når det gjelder pensjonsgrunnlaget, må det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Er det snakk om en stabil bonusordning - for eksempel månedlige utbetalinger som utgjør en betydelig del av lønnen - er normen at bonus inngår som en del av pensjonsgrunnlaget.

Julegratiale eller andre ad hoc-utbetalinger er ikke noe som skal inn i pensjonsgrunnlaget.

Bonus ved permisjon og sykdom

Det er opp til dere selv å avtale med arbeidstaker hva som skal skje med bonusutbetalingene i følgende situasjoner:

 • Ved svangerskaps- og foreldrepermisjon
 • Permisjon knyttet til omsorg av egne barn
 • Militærtjeneste

Andre type permisjon enn dette gir normalt ikke rett til å delta i virksomhetens bonusordning. Det er viktig at dere husker å avtale skriftlig hvordan bonus kommer til utbetaling ved permisjon.

Dersom dere har avtalt at bonus opparbeides og utbetales pr. arbeidet time, vil man ikke få utbetalt bonus ved sykdomsfravær.

Arbeidstakere i gradert sykemelding vil da ha rett på bonus i for den tiden de er på jobb. Forutsetningen er selvsagt at dette går klart frem av ordningen, slik at arbeidstakerne er klar over denne begrensningen.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.