Bonusordninger

En bonusordning er vanligvis en form for prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling eller akkord. Enkelt sagt - lønn som varierer i forhold til resultater.

Hensikten med en bonusordning er som regel å bedre resultatene. Tanken er at økt lønn skal gjøre de ansatte ekstra motiverte for å skape resultater for virksomheten.

Hvordan fastsette bonus?

Utgangspunktet for beregning av bonus er at det finnes mål å arbeide mot.

Hva som skaper resultater og lønnsomhet kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det er derfor viktig å bestemme seg for hvilke forhold ordningen skal understøtte.

Skatt, feriepenger og pensjon av bonus

Bonus er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn.

Bonusutbetalinger skal også regnes med i feriepengegrunnlaget dersom bonusordningen er knyttet til arbeidsinnsats. Dersom den ikke er det - for eksempel når det er snakk om en ren overskuddsdeling - skal bonusutbetalingene ikke medregnes i feriepengegrunnlaget.

Når det gjelder pensjonsgrunnlaget, må det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Er det snakk om en stabil bonusordning - for eksempel månedlige utbetalinger som utgjør en betydelig del av lønnen - er normen at bonus inngår som en del av pensjonsgrunnlaget.

Julegratiale eller andre ad hoc-utbetalinger er ikke noe som skal inn i pensjonsgrunnlaget.

Bonus ved permisjon og sykdom

Det er opp til dere selv å avtale med arbeidstaker hva som skal skje med bonusutbetalingene i følgende situasjoner:

 • Ved svangerskaps- og foreldrepermisjon
 • Permisjon knyttet til omsorg av egne barn
 • Militærtjeneste

Andre type permisjon enn dette gir normalt ikke rett til å delta i virksomhetens bonusordning. Det er viktig at dere husker å avtale skriftlig hvordan bonus kommer til utbetaling ved permisjon.

Dersom dere har avtalt at bonus opparbeides og utbetales pr. arbeidet time, vil man ikke få utbetalt bonus ved sykdomsfravær.

Arbeidstakere i gradert sykemelding vil da ha rett på bonus i for den tiden de er på jobb. Forutsetningen er selvsagt at dette går klart frem av ordningen, slik at arbeidstakerne er klar over denne begrensningen.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene