Lønn og bonus

Her finner du svar på de viktigste problemstillingene rundt lønn og bonus. Du kan se hva dine ansatte skal ha i lønn i henhold til sin tariffavtale, eller du kan se lønnsstatistikk og lønnsutvikling blant våre medlemsbedrifter.

Siste oppdateringer

  • : Dom fra Høyesterett: Krav på bonus

    I ny dom fra Høyesterett 2. november 2020, er det fastslått at innleide arbeidstakere har krav på bonus på lik linje som fast ansatte.

    Et bemanningsforetak Semco Maritime, hadde i en fireårsperiode leid ut to ansatte til oljeselskapet Aker BP. Da de faste ansatte i Aker BP fikk utbetalt resultatbonus fordi selskapet gikk med gode overskudd, ble de innleide holdt utenfor. De to gikk derfor til sak mot bemanningsbyrået, og krevde tilsvarende som de fast ansatte.

    Høyesterett kom til at bonusordningen var en form for resultatlønnsordning og dermed var omfattet av lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f. Bemanningsforetaket pliktet da å betale bonus til de to ansatte som om de hadde vært fast ansatt i innleieforetaket. Det ble lagt vekt på målsettingen om å oppnå reell likestilling mellom avlønningen av fast ansatte og innleide.

    Les mer om dommen her

Rådgivningstelefonen

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Ring oss på 22 54 17 00 

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn