Lønnsstatistikk og lønnsutvikling

For lønnstakere under ett viser nasjonalregnskapet en årslønnsvekst fra 2017 til 2018 på 2,8 prosent.

Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er på sin side beregnet til 3,1 prosent. Strukturelle endringer, herunder nye medlemsbedrifter i Virke, trakk lønnsveksten klart opp i 2017.  

(Kilde: Teknisk beregningsutvalgs endelige hovedrapport, mars 2018, s. 7).

Lønnsstatistikk

Virke utarbeider egen statistikk over lønnsutviklingen i norsk varehandel og andre bransjer i Virke. Statistikken er basert på innrapportering fra våre medlemmer:

I 2017 fikk Virke for første gang lønnsstatistikk fra SSB basert på ny innrapporteringsmetode for lønn- og ansettelsesforhold (A-ordningen). Det innebærer blant annet fulltelling blant alle virksomheter og arbeidstakere. Tallene for 2016 baseres på ny metode, mens tallene for 2014 og 2015 er basert på gammel metode. Det gjør at de de ulike lønnsstatistikkene ikke er helt sammenliknbare. Hvis du har behov for sammenlikning mellom 2015 og 2016, så er det bare å ta kontakt med oss.

Les også om lønnsutviklingen i ulike bransjer under Statistisk sentralbyrås side om lønn.

Ønsker du statistikk for andre bransjer, ta kontakt med rådgiver for statistikk og analyse Christopher Tønnessen

Les mer