Tariffavtalene

Her finner du en oversikt over alle hovedavtaler og overenskomster Virke er part i. Hver av disse avtalene har sitt eget område hvor du finner relevant tariffnytt og annen informasjon om avtalen.