• Lønn

  Satsene pr. 1. september 2020:

  1. Vaktmester uten håndverksmessig eller liknende relevant utdanning eller praksis:

  Begynnerlønn etter

  Pr time

  0 år

  171,44

  1 år

  172,15

  2 år

  175,35

  3 år

  178,96

  2. Vaktmester som er ansatt i stilling som nødvendiggjør håndverksmessig utdannelse, bestått vaktmesterskole eller 3 års relevant allsidig praksis som vaktmester:

  Begynnerlønn etter

  Pr time

  0 år

  174,73

  1 år

  175,35

  2 år

  182,86

  3 år

  187,18

  6 år

  189,97

  3. Ansatt i stilling som nødvendiggjør bestått maskinteknisk utdannelse:

  Begynnerlønn etter

  Pr time

  0 år

  186,48

  1 år

  191,79

  2 år

  196,77

  3 år

  202,06

  6 år

  204,85

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste nytt for denne avtalen

 • : Virke og Norsk Arbeidsforbund kom til enighet om revisjon av Vaktmesteroverenskomsten med svarfrist 29. januar.

  Kort oppsummert gis følgende tillegg til alle fra 1. september 2020:

  • Generelt tillegg kr 2,00 pr time
  • Minstelønnssatsene er justert ut over dette og fremgår av protokollen. Det bemerkes at det generelle tillegget er inkludert i satsendringene.

  Matpengesatsen er justert fra vedtakelsesdato – 29. januar 2021.

  Det er tatt inn en ny bestemmelse om sykepenger. Denne er i tråd med frontfaget, hvor det presiseres at det ikke skal være forskjellsbehandling i de tilfeller arbeidsgiver forskutterer sykepenger. Denne bestemmelsen trår i kraft fra 1.1.2022.

  Virke kom 18. januar til enighet med Arbeidsmandsforbundet om revisjon av Vaktmesteroverenskomsten i tariffoppgjøret 2020. Svarfrist var satt til fredag 29. januar, og Arbeidsmandsforbundet har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  Protokollen finner du her

Siste oppdateringer innen tariff og lønn